Odla till försäljning

Ett av våra trädgårdsbesök handlade om att börja odla för försäljning. Vi pratade mest om att odla grönsaker småskaligt, så kallad market gardening (se Jordbruksverkets information här), men berörde även möjligheten att odla snittblommor eller perenner som frukt och bär, eller en kombination. Försäljningskanaler kan vara andelsjordbruk, reko-ring, gårdsbutik, restaurang, självplock, egen förädling mm.

Det finns inte någon standardlösning på hur en välfungerande odling ska se ut och fungera utan det beror på flera faktorer såsom platsen och vem som odlar, men det finns en del saker som kan vara bra att tänka på och som kan skilja sig mot en vanlig hemträdgård.

Vi tittade efter en lämplig plats att anlägga odlingarna på – en stor, plan yta med god odlingsjord. Det är en stor fördel om platsen är lättillgänglig, både för odlaren och eventuella kunder. Helst bör alla funktioner som behövs finnas (eller placeras) nära, gärna mitt i, odlingen. Det kan vara växthus, plats att dra upp plantor, tvätt-station, kylrum, redskapsförvaring och så vidare. Genom att skapa effektivitet i odlingen sparar man tid och energi som så väl kommer behövas till annat. Det bör finnas tillgång till el och vatten, samt vägar och gångar in i odlingen.

Är ytan bevuxen med rotogräs är det viktigt att ta tid att åtgärda det först.

Planera noga från start för att göra odlingen så enkel som möjligt. Genom att använda standardsystem såsom lika breda och långa bäddar överallt, några få storlekar på brätten, en variant av bevattningssystem mm underlättas arbetet och man slipper lägga tid på att hitta fiberdukar som passar, rätt kopplingar mm.

I småskalig grönsaksodling används ofta småskalig redskap såsom tvåhjulstraktor. Det kan vara smart att anpassa bredden på gångarna till dessa redskap från början, även ifall odlandet sker för hand de första åren. Också bredden på gångarna bör planeras noga efter hur de ska skötas i framtiden. Kanske ska storleken på gångar och bäddar anpassas för att kunna använda traktor ibland? Anläggs fasta bäddar, vilket är vanligt i den här typen av odling, vill man inte behöva köra i bäddarna om behov uppstår senare.

Det finns mycket kunskap att hämta för den som vill starta en odling för försäljning, till exempel Jordbruksverkets hemsida, Handbok för andelsjordbruk, Jonas Ringqvists bok Odla för försäljning, filmer på Youtube om Market gardening (observera att odlingsförhållandena skiljer sig åt mellan olika länder eller delar av länder), Folkhögskolekurser mm. Förutom kunskap kring att odla olika sorters grödor är det viktigt att kunna planera sina sådder, hantera ogräs, gödsla rätt och lagom, vattna på effektivt sätt, ha en plan för eventuella mördarsniglar och andra skadedjur osv.

Under det här trädgårdsbesöket pratade vi om att rama in odlingarna med nät för att skydda mot hare, rådjur, vildsvin mm och kanske plantera buskar och träd runt om, på insidan av staketet, för att förbättra mikroklimatet och ge skörd. Man skulle kunna skapa ett eget område för perenna grönsaker i ena kanten av odlingen, kanske med hjälp av kompostlimpor och hügelbäddar. Här skulle olika perenna lökar, sparris, perenna bladgrönsaker, blommor mm kunna växa utan att påverka planeringen i den anuella odlingen och det skulle kanske även kunna fungera som visningsträdgård.

Det finns en del kompromisser man kan behöva göra i en yrkesmässig odling jämfört med att odla enligt permakulturprinciper i en hemträdgård. Det kan handla om användandet av maskiner och fossil energi, användandet av plast och inköp av olika produkter såsom brätten och dukar. I en större odling är det inte längre rimligt att gräva allt för hand, använda ursköljda mjölkkartonger till klimatsmarta krukor, täckodla hela ytan mm. Särskilt i början kan det behövas rejäla insatser, men genom att inte använda konstgödsel eller bekämpningsmedel, minimera användandet av fossil energi så gott det går, vårda jorden och stötta den biologiska mångfalden bör man ändå snabbt ligga på plussidan vad gäller hållbarhet och klimatsmarthet. Med största sannolikhet är den yrkesmässiga, småskaliga grönsaksodlingen en viktigt faktor för omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Tipsa gärna om fler kunskaps- och inspirationskällor för den som vill odla till försäljning!

Buskar och träd

På flera av trädgårdsbesöken har vi pratat om buskar och träd. Både inventerat vad som finns och vad som skulle kunna vara lämpligt att plantera. Exempel på buskar med ätliga bär är vinbär, krusbär, björnbär, björnbärshallon, amerikanska blåbär, blåbärstry, aronia, fläder, rosenkvitten, havtorn, hassel, storfruktig hassel och bärhäggmispel. De flesta buskar kan antingen planteras som friväxande eller bindas upp i spaljéer. Vissa kan  även stammas upp. Större buskar, som havtorn, kan användas för att bryta vinden och skapa ett bättre mikroklimat.

Storfruktig hassel. Det är bra med buskar av olika sort för att få större skördar. Samma sak med amerikanska blåbär och blåbärstry. Hos havtorn gäller istället att ha både hanar och honor. En hane kan serva upp till sju honor.
Bärhäggmispel alias saskatoon. Ta reda på hur buskarna vill växa och hur bären ska ätas. En del bör enbart förtäras efter tillagning och en del blir godast efter frysning.

Även träd kan spaljeras upp. En vägg kan skapa ett bra mikroklimat, men ofta är det bättre att välja en vägg i västerläge än en i rakt söderläge. Blir det för varmt finns det risk att trädet blommar för tidigt på våren, med frostskador som resultat.

Något vi pratade om på ett trädgårdsbesök var att det kan vara smart att plantera sina träd (och buskar) på olika platser för att öka chansen för att något bär frukt vid år med sen frost. Alltså tillämpa metoden att inte ”lägga alla ägg i samma korg”.

Päronträdet trivs mot väggen.

Amerikanska blåbär vill ha sur jord. Ofta rekommenderas att köpa torv, men det är inte så bra för klimatet. Det ska gå att använda halvkomposterat material från barrskogen istället eller spån. Själv använder jag nerkisssat spån från stallet. En del hästägare använder torv att strö med istället för spån – återanvänd hellre det än att köpa nytt!

Spaljéer med träd och buskar kan användas för att skapa väggar i trädgården och rama in ett trädäck. Genom att beskära hårt och binda upp skapar man den form man vill ha. Bären blir enklare att plocka och blir mer solbelysta, vilket ger större och sötare bär. Spaljéerna kan byggas på olika vis och med olika material – anpassa stilen efter platsen.

Många buskar går utmärkt att ta sticklingar eller göra avläggare ifrån. Vinbär, krusbär, björnbär och blåbärstry är enkla, medan amerikanska blåbär och hassel är desto svårare. Hallon sprider sig lätt så med lite tålamod blir några få plantor många. Låt trädgården ta tid på sig så sparas både miljön och plånboken.

Fruktträd bör ympas istället, se detta inlägg. Det går att dra upp grundstammar att ympa på från frön, men vill man ha en viss sorts frukt måste man ympa in grenar eftersom fröna ger frukter med helt andra egenskaper än moderplantan. Ympris går bra att ta själv på vårvintern eller kan an köpa både grundstammar och ympris på våren. För att spaljéera väljer man svagväxande grundstammar och för friväxande träd väljer man starkväxande.

Ympade fruktträd. De ska stå kvar i sina krukor minst över vintern innan de planteras på sin slutgiltiga plats.

Hallon bör inte planteras i närheten av trädgårdslandet, eftersom de sprider sig lätt. Rötterna har inga problem att ta sig under trädgårdsgångar och dyl. Bättre är att lägga hallonlandet mitt i gräsmattan så man kan klippa ner skott som rymmer. Skilj på sommar- och hösthallon, eftersom de ska beskäras olika.

Har du mer tips kring odling av träd och buskar? Kommentera gärna inlägget!

Sniglar

Mördarsniglarna har varit extra aktiva i år och är något vi pratat om på trädgårdsbesöken. Få saker kan förstöra en odling, och odlingslusten!, så effektivt som ett gäng sniglar! Eftersom de kan para sig med sig själva och snabbt få hundratals barn och sedan barnbarn så är de ett gissel i trädgården. Tyvärr älskar sniglar även det som jorden, växterna och djurlivet, både i mikro- och makroformat, också älskar – nämligen en trädgård med lite oreda, många olika material och miljöer, täckodling, en blandning av perenner och anueller mm. Samtidigt som det vårdar jorden och ökar den biologiska mångfalden ger den också sniglarna många gömställen och föryngringsplatser.

Det finns inte ett sätt att bekämpa sniglarna, utan det bästa är nog att kombinera flera olika metoder. Att klippa av snigeln eller halshugga den med en spade, precis bakom manteln, är ett effektivt sätt. Men det gäller att vara ute ofta, bäst är kväll, tidig morgon och efter regn. Börja så fort värmen kommer på våren –  ju fler sniglar man dödar på våren desto färre snigelbebisar kläcks senare. Snigelbebisar är ofta ljusgrå, inte bruna som de vuxna. Leta även efter äggsamlingar. De ser ut som små vitaktiga pärlor som ligger tillsammans. För att locka fram sniglarna kan man göra snigelfällor av surdeg, öl, bananskal, fiskrens eller något annat som doftar jäst eller förmultnat, eller plantera lockande grödor som tagetes längst ut i landen. Man kan även lägga ut brädbitar, stenar eller liknande för sniglarna att gömma sig under, så är det bara att lyfta och vittja. Snigelmedel och nematoder är preparat man kan köpa för att bekämpa sniglarna. Läs instruktionerna noga.

Genom att undersöka trädgården, leta igenom täckmaterial och lyfta på stenar, plantor mm, så lär man sig snart var sniglarna trivs och gömmer sig.

Det går bra att täckodla trots sniglar, men man kan behöva anpassa sig lite. Tex lägga på tunnare lager åt gången och låta det torka till, undvika att vattna på kvällen och rufsa runt i täckmaterialet på vintern för att övervintrande sniglar och ägg ska frysa ihjäl.

Upphöjda bäddar med kanter, som här en cementring, kan försvåra för sniglarna att nå grönsakerna. Genom att stryka vattenglas (natriumsilikat), sätta ett kopparband runt eller montera på en lutande kant av tex metall eller tyg hindras sniglarna ännu mer. Se bara till att de inte kan krypa in underifrån, för då har man skapat ett trevligt gömställe….

Runt landen kan man bygga elektriskt snigelstaket tex detta. Det ska även gå att strö ut aska, kalk, kaffesump eller liknande för att minska sniglarna lust att ta sig in i odlingarna.

Odlingstråg på pall försvårar för sniglarna. Odla i amplar och annat hängande är ännu säkrare.

Genom att dra upp plantor och plantera ut får man ett litet(!) försprång mot sniglarna. Detta funkar tyvärr inte på morötter och andra under-jorden-rotsaker, eftersom de måste direktsås. Ovan-jorden-rotsaker som betor och kålrot går däremot bra att dra upp i brätten och plantera ut. Dra upp extra många plantor ifall sniglarna äter upp en del.

Nya sådder skyddas mot sniglar med hjälp av hinkar.

Ankor och höns kan vara effektiva snigeljägare om de får gå runt utanför odlingarna och ibland, åtminstone vår och höst, besöka själva trädgården. Ankor kan behöva vänjas in vid sniglarna och min egen erfarenhet är att de vill ha vatten tillgängligt för att kunna svälja ner de slemmiga djuren. Höns äter inte vuxna sniglar men kan pilla i sig ägg och bebisar, och riva upp gömställena så de fryser ihjäl på vintern.

Kombinera så många metoder som möjligt och håll ut och håll modet uppe! Även om det inte går att bli av med odjuren helt, så ska det gå att minska trycket rejält. Nu hoppas vi på en rejält kall vinter, med frostknäppar på barmark, för att naturen ska hjälpa till att minska beståndet till nästa år.

Om du inte redan har mördarsniglar – var försiktigt vid köp av nya växter! Kolla noga efter sniglar och ägg. Genom att skölja rötterna helt rena från jord och plantera om i ny jord elimineras risken nästan helt. Ännu säkrare är att ta fröer och sticklingar istället.

Har du fler tips på hur man hanterar mördarsniglar eller är det något av ovanstående som fungerat extra bra? Eller tvärtom – inte fungerat alls? Kommentera gärna inlägget och berätta!

Bevattning

På några av trädgårdsbesöken har vi pratat om vatten och bevattning och jag har fått flera tips på smarta lösningar. Det bästa är om man kan samla in och spara regnvatten från taken för att använda i sina odlingar, men även vara förberedd på ifall det inte finns något regnvatten att samla in. Genom att täcka jorden med organiskt material minskar avdunstningen och jorden blir mer mullrik och levande, vilket gör att den kan hålla och transportera vatten bättre. Det är även bättre att vattna med droppbevattning eller annan långsam bevattning som hamnar nere vid rötterna, än att använda vattenspridare där en stor del av vattnet avdunstar.

Etablerade perenner har ett betydligt mindre behov av bevattning än anueller och växter med små rötter, som sallad, har ett större behov av vatten än växter med långa rötter. Nya sådder och unga plantor behöver vatten kontinuerligt, men generellt sett är det bättre att vattna sällan och mycket än lite och ofta. Även vilken jord man har spelar roll. Genom att veta mer om sin jord och växternas behov är det enklare att vattna smart. Här har jag skrivit mer om att vattna. Provgräv gärna i jorden efter vattning för att se hur långt ner vattnet har kommit.

Självbevattnande odlingstråg i Havik. I botten ligger lecakulor, sedan en genomsläpplig markduk, jorden och överst täckmaterial. Röret används för att fylla på vatten i botten på tråget och en bit upp på väggen finns ett litet hål där vattnet rinner ut när man fyllt upp till en viss nivå. På detta viset har plantan alltid tillgång till vatten, utan att jorden blir vattenmättad och därmed syrefattig.

I boken Skörda regnvatten finns många tips på hur man kan ta tillvara och spara vatten, men även förbereda trädgården för skyfall och blöta perioder.

Regnvatteninsamling i Sandshult. Det finns också speciella vattenutkastare man kan montera på stupröret om man vill kunna välja om vattnet ska sparas eller fortsätta neråt. Genom att seriekoppla tunnor ökar lagringskapaciteten.
På en bergsknalle mellan två odlingsområden står IBC-tankar som fylls på med vatten från sjön med hjälp av traktordriven pump. Sedan sköter självtrycket resten – vattnet rinner automatiskt ner till odlingarna via vattenslangar. Har man ingen bergknalle kan man bygga en ställning för att få upp vattnet och öka självtrycket. Ett annat alternativ är att använda en dränkbar pump, men då är man beroende av el.

Har du fler smarta lösningar och tips på att samla och förflytta vatten eller minska vattenbehovet i trädgården? Skriv gärna en kommentar eller maila oss text och bild!

Skapa land och odla i sand

Något vi talat mycket om på trädgårdsbesöken är hur man skapar land och ny jord. Genom att använda organiskt material från platsen kan man skapa mullrika odlingsytor som sluter kretsloppen och binder kol i marken, ibland helt utan att gräva. Det här har nog alla som gått våra kurser fått med sig som något självklart, men det är ännu inte utbredd kunskap hos alla odlare. Jag har fått se många fina hügelbäddar på mina besök, se detta inlägg för instruktioner hur man kan göra.

Grönskande hügelbädd i Havik.

Hügelbäddarna är uppbyggda på stockar, ibland lagda direkt på tidningar eller kartong på jorden, ibland nedgrävda en bit. Ovanpå läggs tjocka lager med andra organiska material. Har man inte tillgång till stockar går det bra att bygga bäddar även med mindre grovt material i botten. Kompostlimpor liknar hügelbäddarna men har enbart ris och grenar i botten. Ofta är dessa rejält höga, för att sedan sjunka ihop när materialet komposteras. Här finns bilder på kompostlimpor. Med mindre mängd grenar i botten kan bäddarna kallas för lasagnebäddar, eftersom de byggs upp genom att varva olika material precis som en lasagne. Lasagnebädden är oftast inte lika stor som kompostlimpan och går bra att skapa inuti en pallkrage eller liknande. Grövre material ska ligga närmare botten och lättare material högre upp. För att odla i bäddarna gör man gropar med jord till plantorna eller lägger ett lager jord ovanpå den nya bädden.

Alla dessa tekniker är suveräna genom att de omvandlar ”avfall” till fantastisk jord. Det kan handla om gammalt ensilage, ogräsrens, grenar från beskärningen, höstlöv, gödsel…. Det är bra att försöka balansera mängden kol och kväve, där kolet ska svara för den största delen. Kolrika material är ofta bruna eller gula, tex stockar och grenar, halm, vissna höstlöv mm medan kväverika material oftast är gröna, såsom gräsklipp eller ensilage. Undantagen är gödsel och ”guldvatten” (utspätt urin) som båda är kväverika.

Gamla stubbar som står kvar i backen kan användas som grund i en hügelbädd, eller fungera utmärkt mitt i ett perennland med tex blommor. Då sparas resurser på mer än ett sätt!

Det finns inga exakta ”recept” för att baka kompostlimpor eller liknande, utan vitsen är att använda det som finns på platsen. Tjockleken/höjden på bäddarna bestäms av vilken variant man använder, hur mycket material som finns tillgängligt och hur tjockt matjordslagret är under bädden.

Odlingslimpa direkt på gödselstacken. Delar av året hästgödselhög är täckt med ensilage och producerar pumpor medan den komposteras.

Ett annat sätt att bygga nya land är med hjälp av potatis. Antingen utan att gräva genom att odla potatisen i ensilage eller halm ovanpå gräsmattan, se detta klipp eller genom att gräva fåror och samtidigt bekämpa rotogräs se detta inlägg.

Fårull i gångarna i Sälleryd.

I gångarna mellan landen kan man ha gräs, kanske lagom brett för kanin- eller kycklingburen?, bar jord eller någon form av täckmaterial som fårull, begagnat spån, flis eller bark, kanske med tidningar eller kartong under. Täckmaterial har fördelen att det bidrar till minskat ogrästryck och hjälper till att hålla kvar vatten i marken. Använder man organiskt material blir det bra jordförbättring när det brutits ner. Använd helst det som finns i närområdet och som annars ses som ”avfall”.

Även jorden i odlingsbäddarna mår bra av att täckas av organiskt material, gärna året runt. Se detta inlägg om att vinterbädda i trädgården. Täckodling är också en variant av kompostering, precis som hügelbäddar, kompostlimpor och lasagnebäddar, men det kallas ytkompostering.  Här är en av många sidor där man kan läsa mer om täckodling.

Det här var en snabb översikt över några olika sätt att skapa nya odlingsytor, men det finns såklart oändligt mycket mer att skriva om ämnet. Dela gärna med dig av viktiga insikter och kunskaper (eller frågor!) du fått av att bygga nya odlingsbäddar! Antingen genom att kommentera inlägget eller maila oss material till ett eget inlägg.

Odla i sand

På några av trädgårdsbesöken har vi pratat om att odla i sand, vilket går alldeles utmärkt. Fördelen är att man kan använda samma ”jord” år efter år utan att drabbas av jordtrötthet eller jordbundna sjukdomar och att växter kan klara att växa i strängare odlingsklimat än normalt, på grund av sandens dränerande och värmehållande förmåga. Sanden som används bör vara 0-8 mm. Eftersom sand inte innehåller näring får man tillsätta det i form av gräsklipp och näringslösningar, tex nässelvatten eller guldvatten. Det är viktigt att hålla gräsklippet fuktigt för att nedbrytningen, och därmed näringstillförseln till bädden, ska fungera. Vid sådd kan det underlätta att tillsätta lite såjord i raderna. Här kan man läsa mer om att odla i sand.

Sandbäddar i växthuset utanför Djursdala. Smart system med dubbla hinkar för att lätt kunna byta ut jorden, men det går utmärkt att odla direkt i sanden istället.

Vill man odla i sand över vintern och/eller tidig vår får man tänka till lite extra kring vattning och gödsling redan hösten innan. Spara gräsklipp i svarta sopsäckar och kanske förbereda gödselvatten/näringslösning.  Har någon mer erfarenhet av att odla i sand, särskilt vintertid och vill dela med sig av tips så skriv gärna en kommentar! 

Skapa en estetisk trädgård

På några trädgårdsbesök har vi pratat om att anlägga trädgårdar som är estetiska och en njutning för sinnena. Vad som är vackert skiljer sig från plats till plats och från individ till individ men det finns några generella saker man kan tänka på när man planerar sin trädgård.

En blomsteräng är vacker i sig, med himlen som tak. En gärdesgård skulle kunna förstärka karaktären av kulturlandskap. Här i Havik utanför Hult.

Det första att ta ställning till är just vilken sorts trädgård man tilltalas av och har resurser att ta hand om. Ska det vara vildvuxet eller tuktat, lättskött eller pyssligt, stort eller litet? Samla inspiration och hitta en röd tråd. Går runt och känn in trädgården – det brukar vara enklast och finast att lyssna på den miljö som redan finns. En befintligt trädgård, en talldunge, en äng eller en bergig tomt har alla sina egna karaktärer och möjligheter. Fundera även kring hur trädgården ska anläggas ur praktiskt perspektiv – se tidigare inlägg.

En gammal prästgårdspark i Fagerhult. Stora mäktiga träd ger en alldeles speciell känsla och möjlighet att skapa trädgårdsrum ute i naturen.

Tänk i rum med väggar, golv och tak. Det behöver inte vara så märkvärdigt, men något som ger lite struktur och rumskänsla. Rummen kan vara stora eller små. Gärna mindre närmare huset och större längre bort. ”Golvet” kan vara gräs, ängsblommor,flis, bark, ull, marktäckande växter, grus, stenplattor, berg…. ”Väggarna” kan till exempel bestå av olika sorters staket, växter eller husväggar – gärdesgård, flätstaket, spaljéer, höga blomsterrabatter, friväxande buskar eller klippta häckar. Det finns ett stort utbud av prydnadsväxter som passar bra, men det går också utmärkt att använda humle, björnbär, hallon, nypon, blåbär, aronia, spaljerade äpplen mm som avgränsningar i trädgården. De flesta bärbuskar går att binda upp och spaljera i olika former eller stamma upp för att få bättre plats eller mer ljus till marken under. I boken Smakfullt! av Karin Eliasson finns många tips och råd kring att använda producerande växter i en designad trädgård. Hinner du inte ta hand om skörden själv finns det säkert andra som blir glada av överflödet, inte minst fåglarna.

Vid trädgårdsbesöket i Havik pratade vi om att bygga upphöjda bäddar (tex hügelbäddar) till blomsterlanden för att skapa en mer spännande miljö på en platt gräsmatta. Bäddarna behöver inte vara traditionellt avlånga utan kan formas för att fylla ut hela utrymmet mellan de planerade, slingriga gångarna.

”Taket” i trädgårdsrummet kan bestå av himmel, en eller flera trädkronor, en pergola, ett högt växtstöd eller kanske ett parasoll eller segel att sitta under. Det är fint att variera sig mellan mer öppna och ombonade miljöer. I rummen kan finnas sittplatser, en hängmatta, odlingar, utrymme för lek eller någon annan funktion man vill ha i sin trädgård. En trädgård är till för att användas och njuta av! Anpassa miljöerna efter rummens användning – vid lekstugan passar tåliga (icke giftiga!) växter, goda bär och en vandrande skugga medan hängmattan kanske ska omgärdas av väldoftande blommor som skapar en avskild plats.

”Tak” och ”väggar” bidrar till att skapa höjd och hindrar att man ser hela trädgården på en gång, vilket gör den mer spännande.

Vacker utsikt i Ägersgöl utanför Hult.

Lägg extra energi på att fundera på utsikter och ”insikter” i trädgården. Vad ska synas och vad ska döljas? Hur ser trädgården ut från vägen, från grannen eller från olika fönster i huset? Vad ser man inifrån de olika platserna i trädgården? Vad finns utanför trädgården som kan framhävas eller skymmas? Planera var det ska finnas ”fönster” och ”dörrar” i form av öppningar och fritt synfält. Var rädd om vackra vyer och skapa blickfång genom att framhäva ett fint träd, en vacker rabatt, en damm, en staty eller sittplats. Att ha något fint att vila ögonen på från köksfönstret eller uteplatsen skapar vardagsnjutning.

Gården utanför Djursdala har tidigare varit sågverk och spånlager. Nu har gamla delar återanvänts till vackra, funktionella ”krukor”, som håller vidlyftiga plantor som pepparrot och mynta på plats, samtidigt som de påminner om husets historia och skapar en unik miljö. Satsa hellre på återbruk än att köpa en massa nytt.

För att få en trädgård som känns som en helhet är det bra att ha något återkommande, en röd tråd. Det kan handla om materialet i gångarna eller staket, spaljéer och växtstöd i samma färg (rött, grönt, svart, grånat eller naturligt träfärgat brukar passa bäst tillsammans med växter) eller kanske en återkommande grön växt som skapar lugn och harmoni. Det kan vara fint att rama in rabatterna med till exempel buxbom eller lavendel.

Hitta en karaktär som passar huset, omgivningen och den egna smaken. Sten, grus och raka kanter ger en annan känsla än flis, flätstaket och slingriga gångar. Även om mycket är fint och tilltalande är det faktiskt ofta (men inte alltid!) så att ”less is more” – sålla bland inspirationen och välj ut vilka röda trådar som ska finnas i just din trädgård.

Vad passar bättre i en prästgård än en gammal kyrkbänk? Här kan man sitta och se bina arbeta. Att hitta och använda det som karaktäriserar just den egna platsen skapar en intressant trädgård med hemkänsla.

Trädgård handlar mycket om vad vi ser. Eller vad som är ätbart. Men glöm inte övriga sinnen – eller att dela din trädgård med fler! Ljudet från ett vindspel, humlesurr eller vattenporl, doften från blommor och kryddor eller känslan av mjuka blad mot fingrarna ger fler dimensioner i trädgården.  Bjud in djurlivet genom att sätta upp fågel- och insektsholkar, anlägg en damm eller placera ut ett litet vattenbad och skapa skyddade miljöer med hjälp av olika växter, stenar och död ved.

Hotell Paradis utanför Eksjö har en gammal visningsträdgård med mycket funkia i.

När man ska göra blomsterrabatter är det ofta bättre att göra några få stora istället för många små, med flera plantor av samma sort i. Variera gärna höjden på växterna, med de högsta längst bak i en rabatt man ser från ett håll och i mitten på en rabatt man kan gå runt. En låg kantväxt som ramar in är fint. Ta hänsyn till när växterna blommar och hur de ser ut när de är överblommade. Fortsätter de ha ett fint och frodigt bladverk eller vissnar de ner och bör döljas av en annan växts blad?

Oftast är det vackrast att hålla sig till en enhetlig färgskala, kanske med en blomma i komplementfärg som piggar upp det hela. Blått och orange är komplementfärger, liksom gult och lila. Gröna blad passar till allt och finns i en mängd former, texturer och nyanser. Välj även blommor med olika former – några som bas och utfyllnad och någon som sticker ut (eller upp!) lite extra. Kombinera bollar, spiror, solar, vävande växter mm – förhoppningsvis kan plantskolan hjälpa till att hitta växter som passar fint ihop. På soliga platser brukar röda och gula blommor passa extra bra, medan vita gör sig fint på kvällen och på skuggiga platser och blå passar extra bra vid vatten. Liksom med alla andra växter i trädgården är det viktigt att ta reda på hur den specifika växten vill ha det – det är slöseri att plantera en törstig växt på en torr plats eller en värmeälskare i skugga. Välj gärna äldre sorters växter då en del nya saknar pollen till insekterna.

Det finns även många fina grönsaker att skapa vackra rabatter av och det går utmärkt att kombinera växter och blommor. Potager är estetiskt vackra köksträdgårdar att inspireras av.

Låt gärna anläggandet av trädgården ta tid sk slow gardening. Dra upp blommor från frö, köp plantor och dela för att få fler, ta sticklingar eller gräv upp och dela plantor hos bekanta (skölj bort all jord noga från rötterna om du inte har mördarsniglar än!). Försök hitta återbrukat material eller sådant som ändå finns på platsen. Kort sagt – ta in klimat- och miljöaspekten vid planerandet av trädgården. Ofta innebär det även lägre kostnader, men tar längre tid. Passa på att njuta av resan på väg mot målet!

Har jag glömt något viktigt att tänka på eller har du fler tips? Skriv gärna en kommentar!

Skapa en praktisk trädgård

Något vi har pratat om på trädgårdsbesöken är att planera en praktisk trädgård. En trädgård som är anpassad till den plats den ligger och till den som sköter om den. En sak att fundera på kring sin trädgård är vilka behov och önskemål som finns. Hur vill man använda sin trädgård och vad är rimligt i ens egen livssituation, just nu? Man kan vilja odla mycket eller lite, grönsaker eller blommor eller både och, stora mängder basvaror eller mindre mängd guldkant till vardagen, mest perenner eller mest annueller, raka rader eller ett strukturerat kaos….  Hittar man sin egen nivå och inriktning på odlandet är det lättare att få en lagom arbetsbörda och trivas i sin trädgård. Det kan ta tid att pröva sig fram och en trädgård är en levande plats som förändras över tid, liksom odlaren själv. Ha tålamod och låt det växa fram!

Något annat att fundera på är var man rör sig i trädgården. I permakulturen finns begreppet zoner, som handlar om att placera det mest skötselkrävande där man ofta befinner sig naturligt och sedan mindre krävande längre bort, där man är mer sällan. Förr låg ofta trädgårdslanden längst bort i trädgården, vilket kräver mer rutin och disciplin för att sköta än ett land man ser varje dag. Kanske ska landen ligga på väg till parkering, nära hönshuset eller precis utanför dörren? På samma sätt är det bra att ha de redskap man använder lättillgängliga. Helt enkel curla sig själv och göra det enklare att ta hand om sin trädgård.

En odling som ligger där man brukar passera har större chans att bli ordentligt omskött och skördad ifrån än en som ligger längst bort i trädgården. Bredvid husets entré, som här i Djurdala utanför Vimmerby, är perfekt.

Något annat att ta hänsyn till är platsens förutsättningar. Var lyser solen? Hur blåser det? Var är det extra torrt eller extra fuktigt? I regel vill grönsaker, frukt och bär ha en solig och skön plats att växa på. Det går att förbättra mikroklimatet genom att tex plantera vindskydd i form av buskar eller lägga odlingarna nära värmesamlande stenar. Det är även bra att veta vilken sorts jord man har, för att kunna jordförbättra rätt och plantera rätt växt på rätt plats. Ta reda på vad perennerna vill ha och hur grönsakerna vill växa – det är enklare att arbeta med naturen än mot den.

En vacker stenmur hjälper till att skapa ett skönt mikroklimat i Sandshult utanför Hult. Här trivs både fruktträden, bärbuskarna, grönsakerna i landet och odlaren.

Ibland kan det vara motiverat att ta ner träd som skuggar och suger vatten och näring, men tänk efter både en och två gånger först. Träd tar lång tid på sig att växa upp, de ger skugga som kan vara mer en välbehövlig ibland, de binder koldioxid, skapar ett skyddat mikroklimat, är hem till många insekter och bidrar till mångfalden.

Det kan finnas en fördel i samla ihop odlingarna till en eller ett par platser, för att underlätta skötseln. Men det finns även en vits med att ha lite olika odlingsmiljöer eftersom vi inte kan styra vädret – en het och torr sommar ger andra förutsättningar än en blöt och kall.

Glöm inte att planera bevattningen redan nu – det bästa är ofta om man kan samla in och använda regnvatten från taken, allra helst med hjälp av höjdskillnader och självtryck, vilket kan påverka läget på landen. (Det blir mer om bevattning i ett senare inlägg)

Förutom klimatet på platsen kan man titta på vilka möjligheter som finns och fundera på hur man kan skapa ett kretslopp. Vilka resurser finns? En fårgård kan planera sin odling annorlunda än någon med hushållshöns som i sin tur skapar andra kretslopp än någon utan djur. Kretsloppet behöver inte bara innefatta den egna trädgården utan kan även innefatta grannen eller samhället där man bor. Det är bättre att skapa land och underhålla odlingsjorden med material som finns i närheten och kanske tom klassas om avfall, än att ta in (och köra iväg) material från annat håll. (Mer om olika sätt att skapa land i ett senare inlägg).

Det gäller att hitta de möjligheter som finns på den egna platsen. Här i Ärnaskögle utanför Virserum planeras ett litet växthus mot väggen, där överskottsvärmen från pannrummet innanför kan hjälpa till att hålla bra klimat vår och höst.

Varje plats har även sina nackdelar och risker. Genom att identifiera de som går så tidigt som möjligt kan man planera in åtgärder. Det kan handla om gäster som vill äta upp dina grödor, såsom rådjur, harar, vildsvin eller sniglar (mer om mördarsniglar i ett senare inlägg), eller om besvärligt nattfrost.

Det är även bra att identifiera vilka problem och bekymmer som kan uppstå och åtgärda det. Här i Ägersgöl utanför Hult hindras hararna med hjälp av elstängsel.

Något annat som kan vara bra att ha med redan i planeringsstadiet (om man odlar grönsaker) är hur man ska få till växelbruket. De flesta grönsaker vill byta växtplats varje år, även om behovet blir mindre om man täckodlar och har en levande, mullhaltig jord samt samodlar olika grönsaker. Även den biologiska mångfalden är något att tänka ett extra varv på. Blanda gärna blommor och grönsaker, perenner och anueller. Tänk på att våra pollinerare (humlor, bin, blomflugor, fjärilar…) behöver mat hela säsongen och vatten om det är torrt. Låt det vara lite vildvuxet och finnas olika sorters organiskt material i trädgården att använda till boplatser. Det kan vara sand i soligt läge, stenhögar, gammal ved eller rishögar, en damm eller insektshotell skapade av oss själva.

Det här var en del av vad vi har pratat om på trädgårdsbesöken. Håller du med eller har du invändningar? Har du fler tankar som är bra att ha med sig när man planerar en anpassad, praktisk trädgård? Är du en av de jag har besökt och vill dela med dig av något tips som varit extra värdefullt? Eller har du fått med dig något extra bra på någon av våra kurser, studiebesök eller föreläsningar? Skriv gärna i kommentarsfältet och berätta! Vi lär oss och utvecklas tillsammans.