Att sälja sina grönsaker

Torsdagen den 27 juni föreläste Per Nilsson, Profox, inför 20 intresserade åhörare i Mariannelund. Syftet med kvällen var att reda ut vad som gäller vid försäljning av grönsaker.

Primärproducent och sekundärproducent – registrera sig hos länsstyrelsen, kommunen eller inte alls?

Om man odlar grönsaker och bär, eller plockar vilda växter, och vill sälja dessa är man primärproducent och ska vara registrerad hos länsstyrelsen. Det kostar ingenting att registrera sig och om det skulle bli en kontroll är även det kostnadsfritt. Blanketter för registrering finns på Länsstyrelsens hemsida. I primärproduktionen ingår skörd, tvätt, ansning mm. Producerar man primärprodukter för eget bruk eller för att sälja i begränsad omfattning några gånger per år till tex grannar eller på torget behövs ingen registrering som primärproducent. Då uppfyller inte verksamheten kravet på viss kontinuitet och viss organisation och räknas därmed inte som ett livsmedelsföretag. (Däremot kan själva torgförsäljningen behöva registreras hos kommunen.) Läs mer om primärproduktion på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns även användbara länkar till mer information, tex hur grönsaker ska märkas. Även i de fall registrering inte behövs ansvarar producenten för att livsmedlen är säkra och uppfyller bestämmelserna för märkning och information. Tvätt ska ske i rent vatten. Även biodling, äggproduktion och uppfödning av djur räknas som primärproduktion. Klicka här för att söka efter skriften ”Försäljning av små mängder” på livsmedelsverkets hemsida för att få veta mer om primärproduktion.

Förädlar man sina grödor, tex torkar te eller gör sylt, är man en sekundärproducent (förädling eller steget efter primärproduktionen) och ska anmäla sin verksamhet till kommunens miljökontor. Blanketten, som finns på kommunens hemsida, heter ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”. Kommunen tar ut avgifter både för registrering och för kontroll av verksamheten. Även här ska verksamheten uppfylla kraven på viss kontinuitet och viss organisation för att räknas som ett livsmedelsföretag och därmed kräva registrering. Om man tex har café-verksamhet 1-2 ggr/månad, max 3-4 dagar/gång inkl. förberedelser behöver det inte registreras. (Självklart ska hygienregler mm ändå följas!) Men om man lagrar tex sylt en längre tid (mer än 4 dagar) räknas det som kontinuitet och ska då registreras. Reglerna är inte helt självklara och har man inte registrerat sig när man ska kan det bli böter. Det bästa är att fråga vad som gäller i just ditt fall och alltid kräva skriftligt svar, tex via mail. Förekommer tveksamheter går det att få kostnadsfritt råd och stöd via Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk. Per Nilsson, Profox, är en av dem det går att kontakta: per.nilsson@profox.se eller 0703-257595

Laga mat utomhus eller i sitt eget kök – enklare än man kan tro

För den som vill laga mat helt eller delvis utomhus, eller i sitt eget kök, tipsar Per om ”Branschriktlinjer för utomhusmatlagning” på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns tydliga anvisningar för hur man ska gå tillväga i allt från enklare fika till avancerad matlagning. Regelverket är mer tillåtande än man kan tro – det går att laga det mesta utomhus, det går att ta in jordiga rotfrukter i samma lokal som man sedan lagar maten, det går att använda sitt eget kök trots att man har husdjur hemma och mycket annat.

Hobbyverksamhet eller företag – registrera sig och betala skatt? Och hur är det med kassaregister?

Driver man sin verksamhet som hobby behövs ingen registrering. Det räknas som hobby när det inte drivs med vinstsyfte, inte är ens huvudsakliga inkomstkälla och inte utförs på uppdrag av någon annan. Man behöver inte bokföra, men bör spara anteckningar och kvitton. Går verksamheten med vinst ska man betala skatt på vinsten och det gör man via sin vanliga inkomstdeklaration. Se den här länken till Skatteverkets hemsida för mer information om vad som gäller vid hobbyverksamhet. Där går även att läsa om de lite speciella regler som gäller vid plockning av vilda växter, svamp mm. Observera att man räknar med sina utgifter för hobbyverksamheten, inte bara inkomsterna, för att beräkna vinsten och att det kan vara hobbyverksamhet även i de fall man faktiskt går med vinst.

Finns det ett vinstsyfte, varaktighet (dvs mer än tillfälliga aktiviteter) och självständighet i verksamheten så kan det räknas som näringsverksamhet och ska då registreras för moms och F-skatt hos skatteverket. Kontakta Skatteverket vid tveksamheter. Hos kommunerna finns även näringslivskontor där man kan få råd och stöd. Här arrangeras också starta-eget-kurser.

Kassaregister behövs om man säljer över ca 186 000:-/år, kontant eller via kort. De inkomster som sköts via faktura räknas inte in i den här summan.

Så vad gäller då?

Producerar du grönsaker i mindre skala och säljer direkt till konsument tex via REKO-ring behöver du inte registrera dig. Skulle du gå med vinst när utgifterna är betalda ska du skatta på vinsten via din vanliga inkomstdeklaration. Förädlar du dina produkter men inte uppfyller kraven på viss kontinuitet behöver du inte heller registrera dig.

Producerar du och säljer primärprodukter i lite större skala och med kontinuitet ska du registrera dig hos länsstyrelsen. Gäller det förädlade produkter är det kommunen du ska vända dig till. Driver du din produktion i vinstsyfte och med varaktighet ska du registrera dig som företag hos Skatteverket. Du som redan har ett företag rekommenderas att lägga in försäljningen i företaget.

Du kan servera mat, tex anordna café, några gånger per år utan att behöva registrera dig och du kan laga mat i ditt eget kök eller utomhus, bara du gör det på rätt sätt – ”Branschriktlinjer för utomhusmatlagning” på Livsmedelsverkets hemsida.

REKO-ring

Efter Per Nilssons föreläsning berättade Carina Eldåker om REKO-ringar. REKO-ring är en mötesplats där närproducerad mat säljs direkt från producent till konsument, utan mellanhänder. Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida. Det är ingen organisation eller förening, utan en folkrörelse som drivs av ideella krafter med start i Finland 2013. Just nu finns REKO-ring Höglandet, REKO-ring Vimmerby och snart REKO-ring Oskarshamn i vårt område. Försäljningen sker via REKO-ringens sida på Facebook och sedan lämnas de förbeställda varorna ut på en särskild plats vid en speciell tid, där varorna betalas kontant eller med Swish. Man får bara sälja sina egna produkter och producenten ansvarar själv för att följa lagstiftningen. Ringen har ingen kontrollerande funktion, utan fungerar enbart som en mötesplats.

För att börja handla via REKO-ring söker du först reda på närmsta REKO-ring via Facebook och ansöker om medlemskap. Sedan väljer du bland de utannonserade varorna och gör en beställning direkt till producenten genom att kommentera i dess kommentarsfält. Hämta varorna på avtalad plats och tid, betala kontant eller via Swish.

Lika enkelt är det att börja sälja via REKO – men då ska du även ansöka om medlemskap i ringens producentgrupp. Lägg ut en annons om vilka varor du säljer och gärna information om ditt företag. Lämna beställningarna på avtalad plats och tid och lär känna dina kunder.

Carina påtalar hur viktigt det är att många deltar i REKO-ringen, som konsumenter och producenter, för att stödja den lokala ekonomin. Alla behövs och är lika viktiga – även om man bara har lite att sälja ibland, eller om det finns fler som säljer liknande varor. Hon får oss alla att lova att vi ska sälja något i REKO-ring minst en gång i sommar. Vi kan även bidra genom att vara konsumenter och genom att påverka andra att vara aktiva medlemmar i REKO-ring. Kanske har din lokala REKO-ring behov av fler administratörer till Facebooksidan och du har möjlighet att hjälpa till? Ta kontakt och fråga! Ju fler vi är som hjälps åt, dess större kraft får den här folkrörelsen.

Tack Per och Carina för en intressant kväll!