Nya ögon i din trädgård?

Skulle du vilja att bolla med någon om hur du ska starta eller utveckla din trädgård? Någon som kan se trädgården med nya ögon och komma med tips och idéer? 

Nu erbjuder Odlingsakademien ett antal kostnadsfria trädgårdsbesök under sommaren och hösten. Ansök genom att maila odlingsakademien@alhembygd.se. Berätta lite om din trädgård och vad du vill ha ut av besöket, var du bor och ungefär när det skulle passa dig bäst att få besök. Alla är välkomna att söka oavsett skala på odlandet, men vi prioriterar boende i Astrid Lindgrens hembygds område och siktar på att få till en geografisk spridning och innehållsmässig variation. Vi kommer såklart anpassa besöket efter riktlinjerna för Corona.

Jag som kommer till dig heter Helena Styrbjörn och är projektsamordnade i Odlingsakademien. Jag har odlat grönsaker för eget bruk i drygt 10 år på min lilla gård utanför Vimmerby och har hunnit med att prova flera olika odlingstekniker. Under åren har jag gått några utbildningar, bland annat Odla till försäljning och en kortare kurs i Trädgårdsdesign, samt läst och lärt en del på egen hand. Först och främst kommer jag försöka fungera som ett bollplank för dig och dina idéer och behov, utifrån just din trädgård.

Efter besöker kommer jag skriva ett inlägg på bloggen om vårt möte, med foton från trädgården. Inlägget kan komma att få olika karaktär beroende på hur du odlar idag och vad vi pratar om.

Jag hoppas vi ses! Välkommen med din ansökan! /Helena

Reservlista för ympkurserna

Häromdagen var det sista anmälningsdag för ympningskurserna men det går bra att anmäla sig ytterligare ett par dagar, t.o.m. söndag 5/4. Båda kurserna är fullbokade men pga rådande omständigheter med Covid-19 räknar vi med att några kommer behöva lämna sin plats med kort varsel. Därför välkomnar vi fler att boka in sig på kö-listan. Meddela namn, ort, kontaktuppgifter och vilken kurs du vill gå – Kristdala 19/4 eller Vimmerby 26/4. Med det här nya läget kan det även bli aktuellt för boende utanför Astrid Lindgrens Hembygds område att få en plats.

Håll utkik på mailen efter mer information om vad som behöver införskaffas inför kursen, oavsett om du står som ordinarie eller som reserv. Var även beredd på att kursen kan behöva ställas in, ifall det kommer nya direktiv från myndigheterna eller om värd eller kursledare har symptom.

Ändrade planer

På grund av rådande omständigheter är alla nätverksträffar framskjutna på obestämd tid. Förhoppningsvis kan vi ses när det blir varmare så vi kan vara utomhus. Under tiden välkomnar vi alla odlingsrelaterade initiativ som kan förgylla tillvaron och bidra till ökat odlingsintresse i området. Bloggen är alltid tillgänglig för att dela information och annonsera aktiviteter. Kanske vill du berätta om din trädgård, visa hur Bokashi fungerar, starta en frökedja, erbjuda odlingsmark till den som inte har eller tipsa om bra kunskapskällor? Kanske har du tankar om hur just du, eller vi, kan vara en positiv kraft i att ställa om till ett mer självförsörjande samhälle? Dela med dig! Vi har olika sorters läsare, så allt är av intresse! Maila din text och ev bild till odlingsakademien@alhembygd.se.

Ps. Vi hoppas fortfarande på att kunna genomföra ympningskurserna, men utan matservering. Båda kurstillfällena är fullbokade, men vi tar gärna emot fler anmälningar till kö-listan eftersom ingen med symptom får närvara.

Ympningskurs – uppdaterad information!

Odlingsakademien anordnar endagskurs i ympning där du får lära dig att skapa egna äppelträd från grunden genom att ympa in ympris på grundstammar.

Uppdaterad information är att båda kurser nu är fullsatta men du är välkommen att anmäla dig till köplats!

En annan förändring är att vi inte kommer att servera mat.

Kursen innehåller en teoridel om odling och skötsel av äppelträd samt grunderna för andra ympningstekniker och ockulering/sommarförädling.

Kursen ges vid två tillfällen på två olika platser:

Bråbo förskola (Oskarshamns kommun): kl 10-16 söndagen den 19 april, kursvärd Monika Andersson.

Lidhem herrgård (Vimmerby kommun): kl 10-16 söndagen den 26 april, kursvärd Riquette Verschoor.

I kursen ingår material till 10 st äppelträd på A2 stammar (det blir alltså fullstora träd) och ympris till odlingsvärda sorter som Cellini, Wealthy, Bramley, Gravensteiner, Transparent Blanc, Birgit Bonnier, Maglemer och Spässerud. Du kommer inte att hinna ympa alla 10 träd under kursen men får med dig allt du behöver för att göra dem färdigt hemma.

Vi vet att det är många som vill bygga upp en fruktträdgård och gärna vill ha många träd. Men vill du inte ha alla dina 10 kan du kanske sälja material till andra kursdeltagare på plats, eller ta hem och ge bort färdigympade träd till vänner och bekanta. Genom att anmäla dig till kursen förbinder du dig likväl att betala för material till 10 träd till självkostnadspris, omkring 350 kr. Själva betalningen sker på plats direkt till kursledaren kontant eller swish.

Själva kursen är gratis.

Du som anmäler dig kommer att få ett välkomstbrev direkt från kursledaren med instruktioner om vilka verktyg och annat material du behöver ta med.

Kursledare är Björn Westeson, legitimerad fruktträdsbeskärare och tidigare sekreterare i Sveriges Pomologiska sällskap.

Anmälningar: På grund av högt söktryck behöver vi ge företräde åt personer boende inom Astrid Lindgrens Hembygds geografiska område . Detta beror på finansiärens regler. I övrigt gäller först till kvarn, sista anmälningsdatum 31/3. I anmälan ange: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, vilken av kurserna du vill gå.  Anmälning via odlingsakademiens mail: odlingsakademien@alhembygd.se

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, eftersom vi av klimatskäl gärna ser att ni samåker om möjlighet finns. Meddela oss om du inte vill vara med på dessa utskickAnmälan innebär också ett ansvar för att på plats betala ovan nämnda kostnader för plantmaterial och mat! 

Ympningskurs

På begäran anordnar Odlingsakademien nu endagskurs i ympning där du får lära dig att skapa egna äppelträd från grunden genom att ympa in ympris på grundstammar.

Kursen innehåller en teoridel om odling och skötsel av äppelträd samt grunderna för andra ympningstekniker och ockulering/sommarförädling.

Kursen ges vid två tillfällen på två olika platser:

Bråbo förskola (Oskarshamns kommun): kl 10-16 söndagen den 19 april, kursvärd Monika Andersson

Lidhem herrgård (Vimmerby kommun): kl 10-16 söndagen den 26 april, kursvärd Riquette Verschoor

I kursen ingår material till 10 st äppelträd på A2 stammar (det blir alltså fullstora träd) och ympris till odlingsvärda sorter som Cellini, Wealthy, Bramley, Gravensteiner, Transparent Blanc, Birgit Bonnier, Maglemer och Spässerud. Du kommer inte att hinna ympa alla 10 träd under kursen men får med dig allt du behöver för att göra dem färdigt hemma.

Vi vet att det är många som vill bygga upp en fruktträdgård och gärna vill ha många träd. Men vill du inte ha alla dina 10 kan du kanske sälja material till andra kursdeltagare på plats, eller ta hem och ge bort färdigympade träd till vänner och bekanta. Genom att anmäla dig till kursen förbinder du dig likväl att betala för material till 10 träd till självkostnadspris, omkring 350 kr. Själva betalningen sker på plats direkt till kursledaren kontant eller swish.

Våra kursvärdar ordnar med lunch och eftermiddagsfika för 120 kr. Detta betalas också på plats och samma sak gäller här; genom din anmälan har du förbundit dig att betala måltiderna.

Själva kursen är gratis.

Du som anmäler dig kommer att få ett välkomstbrev direkt från kursledaren med instruktioner om vilka verktyg och annat material du behöver ta med.

Kursledare är Björn Westeson, legitimerad fruktträdsbeskärare och tidigare sekreterare i Sveriges Pomologiska sällskap.

Anmälningar: Om vi får in fler anmälningar än det finns platser kommer företräde att ges åt personer boende inom Astrid Lindgrens Hembygds geografiska område. I övrigt gäller först till kvarn. I anmälan ange: namn, adress, epostadress, telefonnummer, vilken av kurserna du vill gå och ev. dietkrav. Anmälning via odlingsakademien odlingsakademien@alhembygd.se

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, eftersom vi av klimatskäl gärna ser att ni samåker om möjlighet finns. Meddela oss om du inte vill vara med på dessa utskickAnmälan innebär också ett ansvar för att på plats betala ovan nämnda kostnader för plantmaterial och mat! 

Missa inte nätverksträffarna!

Du missar väl inte nätverksträffarna?! Vi är många som på olika sätt deltagit i Odlingsakademiens aktiviteter under året och vi är glada över alla nya bekantskaper och all inspiration som väckts! Nu är det dags att förbereda för att odlingsglädjen ska fortsätta sjuda och spridas i olika former efter projekttidens slut.

Vi tror på att låta många blommor blomma. Men – som vi odlare vet – för att något ens ska kunna blomma behöver vi först bereda marken, så fröerna och se till att rätt förutsättningar finns. Vi tror att en förutsättning för att få livskraftiga grupper som har energi att jobba vidare är att de geografiska avstånden är små. Det behöver vara lätt och billigt att träffas. Därför bjuder vi nu in till lokala nätverksträffar på olika platser runt om i området. Hur ni sedan går vidare och vad gruppen ska fokusera på bestäms på plats! Allt odlingsrelaterat, stort som litet, är ett viktigt bidrag till att skapa en grönare framtid! Länk till nätverkslistan finns här.

Den första träffen har fokus på att lära känna varandra och bli klar över vilka ambitioner, önskningar och behov var och en har. Vi kommer eventuellt också att göra något praktiskt tillsammans eftersom det är ett trevligt sätt att lära känna varandra, det kan t ex handla om att vika krukor, bygga kompostlimpor eller något annat skoj. Eller få en trädgårdsvisning, få veta mer om värdens odlingsliv eller något särskilt intresse hen har inom odlingen. Det blir olika på olika platser.

I förlängningen kommer de lokala nätverken/grupperna sedan utvecklas olika beroende deltagarna och på vilka drivkrafter som finns. Några kanske mest satsar på att träffas, umgås och hjälpa varandra med odlandet. Andra kanske vill ta initiativ till kurser, kampanjer, föredrag och studiebesök (det kan finnas pengar att söka för sådana aktiviteter).

Alla som vill vara en aktiv del i ett odlingsnätverk är välkomna, oavsett nivå på odlandet eller tidigare deltagande i Odlingsakademiens aktiviteter. Saknar du en träff nära dig och vill själv stå värd – kontakta oss på Odlingsakademien så lägger vi till på listan!

Obs begränsat antal platser och föranmälan senast en vecka före träffen!

Nätverksträffar!

Vill du lära känna fler som odlar i ditt område och vara en aktiv del i ett nätverk? Drömmer du om att göra odlingsrelaterade aktiviteter tillsammans med andra? Det kan vara allt från att hjälpas åt att bygga kompostlimpor eller gräva land till att anordna plantbytarträffar eller bjuda in till föreläsning.

Välkommen på träff för att utforska möjligheterna kring ditt lokala odlingsnätverk!

Vår vision av Odlingsakademien framöver är som ett regionalt nätverk bestående av lokala grupper med bloggen som sammanhållande kommunikationskanal. På så sätt skulle Odlingsakademien kunna leva vidare även efter att projektfinansieringen är slut! Ett första steg är att vi bjuder in till lokala nätverksträffar där den första träffen har fokus på att lära känna varandra och bli klar över vilka ambitioner, önskningar och behov var och en har, för att därefter utforska hur just det nätverket kan fungera i framtiden.

Alla som vill vara en aktiv del i ett odlingsnätverk är välkomna, oavsett nivå på odlandet eller tidigare deltagande i Odlingsakademiens aktiviteter!

Obs! Anmäl dig till det nätverk som känns mest lokalt för dig, oberoende av kommungränser mm. Har du ambitionen och möjligheten att vara med i flera nätverk är du välkommen att delta i flera nätverksgrupper. Uppge adress i anmälan. Begränsat antal platser! 

Kommande nätverksträffar är planerade på följande orter:

  • Vimmerby Sön 15/3 kl 13.00 hos Carolin Billinger. Anmäl till Carolin på 070-4434369 senast 8/3.

 

  • Kristdala Tors 19/3 kl 18.00 hos Monika Andersson. Anmäl till Monika 072-2432657 eller backfall64@gmail.com senast 12/3.

 

  • Hultna (landet syd-sydväst om Mariannelund). Sön 22/3 kl 13.00. Anmäl till odlingsakademien@alhembygd.se senast 15/3. Vi tror att boende i och kring Kråkshult, Karlstorp, Lönneberga, Ingatorp mm kan höra till detta nätverk.

 

 

  • Målilla Sön 29/3 kl 14.00 hos Laila Nilsson. Anmäl till odlingsakademien@alhembygd.se senast 22/3. Vi tror att boende i Hultsfreds och Högsbys kommun kan höra till detta nätverk. (Pga stort geografiskt avstånd kan det bli aktuellt att dela upp i flera nätverk i framtiden, beroende på intresse.)
  • Hult Tis 31/3 kl 18.00 hos Anders Åhström. Anmäl till odlingsakademien@alhembygd.se senast 24/3. Vi tror att boende i och kring Bruzaholm, Bellö, Hjältevad mm kan höra till detta nätverk.

 

  • Tuna Tors 2/4 kl 16.30 hos Lotten Eklöf. Anmäl till odlingsakademien@alhembygd.se senast 26/3. Vi tror att boende i Vena kan höra till detta nätverk.

 

  • Locknevi Lör 4/4 kl 10.00 hos Hillevi Helmfrid. Anmäl till hupp@hillevihelmfrid.com, frågor: 0703-755600 senast 29/3.

 

  • Troligtvis blir det en träff i Tannarp utanför Eksjö i maj. Mer information och datum kommer. Det finns även ett nätverk kopplat till Lundstorps hembygdsgård som redan är igång.

Hoppas vi ses på en träff under våren!

Saknar du en träff nära dig och vill själv stå värd – kontakta oss på Odlingsakademien så lägger vi till på listan!

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, eftersom vi av klimatskäl gärna ser att ni samåker om möjlighet finns. Meddela oss om du inte vill vara med på dessa utskick!

Vårens aktiviteter

 

Nu har det varit 2020 en dryg månad. När vi i Odlingsakademien har dragit upp riktlinjerna för det kommande halvåret funderar vi mycket på hur vi kan bidra till att skapa förutsättningar för att Odlingsakademien ska leva vidare även efter projekttiden. Nu är det upp till alla oss odlingsintresserade att själva bidra till att sprida kunskap och inspiration, så frön och driva upp nya plantor!

Ett sätt kan vara att utveckla och stärka de lokala nätverken – för tillsammans är vi starkare. Genom att lära känna de som bor runt omkring oss och veta vilka resurser och ambitioner de har blir det lättare att hjälpas åt. Det kan handla om allt från att anlägga en kompostlimpa tillsammans till att anordna en föreläsning eller påverka kommunen. Därför kommer Odlingsakademien anordna ett antal nätverksträffar under våren, tex i Vimmerby, Mariannelund, Hult, Eksjö, Kristdala och Hultsfred, med fokus på just lokala nätverk. Man ansluter sig till det nätverk som känns mest aktuellt och det går även bra att delta i fler nätverk för den som vill. Mer information om tid och plats kommer! Har du några önskemål, idéer eller själv vill stå värd för en nätverksträff är du välkommen att maila odlingsakademien@alhembygd.se.

Bloggen odlingsomlivsstil.com kommer finns kvar även efter att projektet är slut i höst och är en fantastisk kontaktkanal som når flera hundra personer. Ta chansen att följa det som händer i området, få odlingskunskap och även annonsera om dina odlingsrelaterade evenemang (maila text och ev bild till odlingsakademien@alhembygd.se). För ett mer interaktivt utbyte av kunskap, inspiration och tips finns i Facebookgruppen Odling som livsstil.

Eventuellt kan det bli aktuellt med fler aktiviteter under vår och sommar – så håll utkik på bloggen!

Inspirationsträff om tunnelväxthus

Välkommen på inspirationsträff om att odla i växthustunnel lördagen den 19 oktober kl. 10-ca 12.30. Vi börjar hos Hillevi Helmfrid i Gårdspånga, Locknevi, och hennes tunnelväxthus från Gjordnära på 45 kvm. Sedan åker vi vidare till Helena Styrbjörn i Frödinge och hennes bågväxthus på 120 kvm, där vi även intar vår medhavda fika. Under träffen pratar vi om sådant som är bra att tänka på för dig som funderar på att skaffa en odlingstunnel:  användningsområden, placering, storlek, olika konstruktioner,  ventilation, bevattning, mm.

Anmälan senast 12 oktober via mail till odlingsakademien@alhembygd.se.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, eftersom vi av klimatskäl gärna ser att ni samåker om möjlighet finns. Meddela oss om du inte vill vara med på dessa utskick!

OBS! Ni har väl inte missat möjligheten att ansöka om att få en växthustunnel av projektet? Alla som gått våra kurser, eller har motsvarande kunskaper, kan söka. Är ni fler som söker tillsammans räcker det att en uppfyller kravet. Här finns inlägget. Mer information om hur ansökan går till kommer senare.

Farbror Grön

Odla hela året och odla där du är

Möt Farbror Grön, alias Johannes Wätterbäck, som har odlat upp sitt liv till den milda grad att han inte längre minns hur det var att inte odla. Han odlar i pallkrage, på friland, inomhus, i källare, på takterasser och i skogen. Han odlar ensligt och han odlar med andra. Ta del av hundratals tips om hur du kan förenkla och samtidigt odla mer planerat. Vilka sorter du ska satsa på för att njuta av de mest delikata middagar du kan tänka dig. Hur du undviker att bli osams med dina grannar, bygger jordar, serieodlar och använder biokol. Välkomna till en kväll i odlandets tecken! Ditt liv kommer aldrig bli som förut.

Plats: Frödinge Bygdegård

Tid: tisdagen 8 oktober kl 18.30

Föreläsningen är gratis. Det kommer finnas fika att köpa, serverat av Djursdala samhällsförening. Betala gärna med swish.

Anmälan: Senast 1 okt via mail till odlingsakademien@alhembygd.se

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, eftersom vi av klimatskäl gärna ser att ni samåker om möjlighet finns. Meddela oss om du inte vill vara med på dessa utskick!