Kurs i Omställning 1-2 april

Odlingsakademien i samarbete med Studiefrämjandet erbjuder en helgkurs i omställning.

Plats: Lundstorps Hembygdsgård 4 km norr om Eksjö

Kurstider: Lördag 1/4 kl 10-18 (start med fika kl 9.30), Söndag 2/4 kl  9-16

Anmälningsinformation kommer inom några dagar, men redan nu kan du vika dagarna.

Det blir en helg full av möjlighetstänkande och inspiration för hållbar omställning med landsbygd och stärkt lokal resiliens i fokus. Läs mer nedan:

 

Grundkurs i Omställning

Är du nyfiken på vad Omställning kan innebära för dig och din bygd? Den här tvådagars helgkursen ger inspiration och verktyg för att du ska kunna starta ett omställningsinitiativ där du bor, eller verka för omställning till hållbarhet i din förening, på din arbetsplats eller i ditt eget liv.

Kursen ger handfasta exempel, djupare reflektioner, praktiska tips och värdefulla nätverk i ett omväxlande och kreativt upplägg. Såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhälle nivå, behandlas. Nya insikter och ökad medvetenhet brukar lyftas fram som positivt i kursvärderingen efter den här kursen.

Bakgrund
Grundkurs i Omställning (Transition Launch) kommer ursprungligen från internationella Omställningsrörelsen (Transition Network) men är anpassad till och väl beprövad för svenska förhållanden. Denna gång ges kursen med fokus på de särskilda förutsättningar som finns på landsbygden. Du får uppleva en rad spännande metoder som du själv direkt kan använda i grupper du arbetar med. Läs mer om kursen här.

Om Omställning
Vi lever i en tid där mycket står på spel, budskapen är motsägelsefulla och oron breder ut sig. Larmrapporter om klimat, energipriser, ekosystemkollaps, livsmedelskris, ohållbar tillväxtekonomi, avgrundsdjupa orättvisor kan kännas förlamande.

Omställning tar avstamp i kriserna men fokuserar på att finna alternativa vägar för att möta en osäker framtid. Möjlighetstänkande, vision och samverkan kan skapa ett mer livsvänligt, rättvist och hållbart samhälle här och nu. Enkla saker som att odla mer av sin egen mat, samäga, byta och hjälpas åt i bygden är viktiga steg för att bygga lokal resiliens (minskad sårbarhet). Det som ser ut som små lokala steg kan bli viktiga milstolpar för en större förändring och en enda människas perspektivskifte kan få oanade spridningseffekter. Omställning är att börja leva den framtid vi längtar efter och ha roligt tillsammans under tiden.

Plats: Lundstorps Hembygdsgård 4 km norr om Eksjö

Kurstider: 1-2 april 2023, Lördag 10-18 (start med fika kl 9.30), Söndag 9-16

Boende i det geografiska området Astrid Lindgrens Hembygd ges förtur till det begränsade antalet kursplatser men övriga är också välkomna att anmäla sig. Ange i din anmälan vilken kommun du bor i.