Mångfald i villaträdgård

Lördagen den 4 juni var det dags för del nummer 2 i vår serie av utbildningar inom permakulturdesign. 10 personer deltog – några återkom från första träffen, några var nya. 10 september blir den fristående och avslutande tredje träffen. Riquette Verschoor de Louw lotsade deltagarna genom dagen med både teori och praktik, samt med trevlig lunch och fika i talldungen utanför huset i Mariannelund.

Det första steget i designarbetet är att skapa en vision – en målbild i beskrivande form, tydlig men möjlig att förändra under processens gång. Deltagarna fick följa Riquettes vision av sin nya villaträdgård mitt i samhället genom en berättelse kring en dag i trädgården någon gång i framtiden. I berättelsen fanns dofter, smaker, ljud, känslor, händelser och funktioner. Vi fick uppleva en trädgård med stor biologisk mångfald i form av olika miljöer där en stor variation av växter, fåglar och insekter levde och trivdes. Det var vackert och rofyllt, produktivt och utvecklat för självhushåll och krisberedskap, i samklang med grannarna.

En ”fotograf” på promenad i trädgården med sin ”kamera”.

De följande stegen är observation och analys. Förutom att det finns sådant man alltid ska observera i en trädgård såsom sol, skugga, var snön smälter snabbast/senast på våren osv så styr ens vision observationen – annars kan man observera i oändlighet. Helst bör observationsfasen pågå i ett helt år innan man genomför förändringar på en ny plats.

Deltagarna fick göra övningen Kameran och fotografen där den ena (kameran) blundade och leddes av den andra (fotografen). På olika platser i trädgården tog sedan fotografen en ”bild” eller kanske snarare en ”filmsekvens” genom att kameran fick öppna ögonen och ta in synintryck, ljud mm. Efter en stund bytte man roller.

Sedan fick paren fylla i Rikare trädgårds poängtabell för mångfald. Poängtabellen finns här och på Rikare trädgårds hemsida finns en massa kunskap om hur man kan öka mångfalden i sin trädgård.

Nästa steg var att undersöka jorden i trädgården. På två olika platser grävdes en 30 x 30 cm stor och 40 cm djup grop där deltagarna fick se och känna på jorden, fylla i vatten för att bedöma genomsläppligheten och leta efter liv i jorden. Det var en tydlig skillnad på de olika platserna. Sist grävdes en bomullstrasa ner – vid nästa träff ska den grävas upp för att se om vad som hänt, hur mycket den hunnit brytas ned och därmed få en uppfattning om hur mycket liv det finns i jorden.

Riquette hade även förberett data kring sin trädgård genom att besöka olika platser på nätet. På Hitta.se finns tex tomtgränser och solkarta, hos SGU finns information om tex grundvattnet och jordarter och på Riksförbundet Svensk Trädgård finns zonkarta.

Sista anhalt för dagen var själva designen av trädgården. Riquette hade tagit fram inspirationsbilder på olika element hon vill ha i sin trädgård, såsom höns, dammar, växthus, äng, grönsaksland, sandslänt för insekter osv, sedan var det upp till deltagarna att tillsammans placera ut dessa på olika platser i trädgården och motivera sitt val. Varje element måste ha minst 3 funktioner för att platsa i trädgården och de bör samverka sinsemellan. Trädgårdens karaktär på olika platser, befintlig växtlighet, husets utformning, väderstreck, vad som finns utanför trädgården osv påverkade valet av plats för de olika elementen. Det blev en intressant presentationsrunda i trädgården där en del val var gemensamma för de olika grupperna och Riquettes tidigare planering, medan det fanns många olika förslag och motiveringar för annat. Det var inte bara kursdeltagarna som fick tips och inspiration utan även kursledaren! Vid nästa träff får vi se vilka delar av designen som fallit på plats och vilka som fortfarande är under process – en designplanering bör inte stressas fram. En fråga att ha i bakhuvudet när man designar sin trädgård är om det är trädgården eller visionen som ska anpassas?

Tack Riquette och alla deltagare för en intressant dag!

Plantor och odlingsmingel

Söndagen 22 maj kom en strid ström besökare till Madeleine Fungbrants gård utanför Mariannelund för att byta plantor, fröer och trädgårdsredskap, fika och mingla med andra odlingsintresserade.

Madde visade sitt tunnelväxthus hon fick via Odlingsakademien – Odling som livsstil för ett par år sedan. Hon guidade runt på sin gård med flera olika hus och ladugårdar från 1700-talet och framåt och berättade som sina odlingar, solcellerna, det biologiska avloppet, jordkällaren, den gamla fruktodlingen hon restaurerar med mera. Hållbarhetstänket går som en röd tråd genom arbetet med gården, liksom kreativiteten.

Att inte köpa nytt utan använda det som finns är Maddes motto. Gamla konserveringskärl funkar bra som odlingshinkar och i ett annat hörn tjänar en gammal kökssoffa som odlingslåda.

Biblioteket i Mariannelund var där för att ge tips om odlingsböcker och visa upp fröbiblioteket – ett sätt att enkelt dela fröer, plantor och sticklingar med varandra.

Det serverades fantastiskt fika och vackert väder!

Tack Madde med familj, Andrea från biblioteket, alla försäljare/plantbytare och besökare för en fin eftermiddag med en massa odlingsmingel!

Utbildningsserie i Permakulturdesign

Odlingsakademien erbjuder en serie med utbildningar inom Permakulturdesign under 2022. Lärare är Riquette Verschoor de Louw från Lidhem utanför Vimmerby. Varje kurstillfälle är fristående. Sista anmälningsdag till nästa tillfälle är 28 maj.

Riquette:

Jag är självlärd trädgårdsmästare som 2019 hade möjlighet att delta i Odlingsakademiens kurs i Vimmerby och har sedan dess fortsatt med kursen Odling som livsstil med Hillevi Helmfrid och en Active Hope Workshop. Sedan 2021 är jag Certifierad PermakulturDesigner (PDC).

Jag bor och jobbar på en liten gård utanför Vimmerby och har nyligen köpt ett hus med villaträdgård i Mariannelund. På gården har jag redan designat och realiserat olika projekt med fokus på systemtänkandet och odlat grönsaker på upp till 600 kvm i samarbete med olika djur. I Mariannelund börjar jag mina odlingar på nytt, med annat fokus – mångfald på en liten yta.

UTBILDNINGARNA:

Del 1: Permakultur på landet – föreläsning & trädgårdsvisning genomfördes 14 maj

 Del 2: Från gräsmatta till naturträdgård – workshop 4 juni

Den här dagen tar vi oss an en vanlig villaträdgård och ser hur vi med små steg kan börja förvandla gräsmattan till en naturträdgård utan att gräva om hela trädgården på en gång.

Vi observerar växtlighet och insekter i trädgården, vi tittar, lyssnar och kanske installerar insektsfällor, tar jordprover och gräver ner tvättlappar. Vi designar genom att placera en damm, ett växthus, en kompost, köksträdgård, skogsträdgård, sittgrupper o.dyl. på bästa plats. Det gör vi såklart på planritningen. Senare under säsongen kan vi kanske börja med några riktiga projekt.

Hela tiden ska vi ha permakulturprinciperna i bakhuvudet. Ingen förkunskap behövs, jag förklarar kort vad permakultur betyder. Det blir kul att designa tillsammans!

Tid: 4 juni kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 28 maj. Begränsat antal platser, de som anmäler sig till del 2 och 3 samtidigt har företräde. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

 

Del 3: Workshop & follow up 10 september

Arbetet med att förvandla en vanlig villaträdgård till en naturträdgård fortsätter. Vi kommer börja gräva en damm, bygga hugelbäddar eller anlägga en skogsträdgårdshörna. Vi kan gräva upp tvättlapparna vi grävde ner i juni för att se om det finns mikroliv i min jord och kolla om det finns fler insekter på platser där jag har slutat klippa gräset.

Innehållet av dagen beror på den design och den etableringsstrategi vi har kommit fram till i juni och ytterligare observationer under sommaren. Dagen blir en blandning av praktik och teori. Jag redovisar hur jag (med hjälp av gruppen) har kommit fram till designen och teorin bakom olika designelement jag har valt, för att sedan börja realisera några element.

Alla som vill kan delta, även om man inte har deltagit i workshoppen från gräsmatta till naturträdgård.

Tid: 10 september kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 3 september. Begränsat antal platser. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Permakultur i process

Lördagen den 14 maj träffades 10 odlingsintresserade deltagare hos Riquette Verschoor de Louw i Lidhem utanför Vimmerby för att lära mer om permakultur.

Riquette berättade om sin resa från att de köpte gården Lidhem 2009 och därmed bytte livsstil, till att de startade Bed and Breakfast och testade många olika sätt att leva sitt liv och använda sin gård, till att de nu valt att lägga ut den till försäljning och byta livsfokus igen. Hon berättade om de första experimenten med att omvandla en väl kompakterad vändplan framför huset till en trädgård genom att ta naturen till hjälp, om den 600 kvm stora odlingen för att producera mat till familjen, gäster och försäljning, om de olika sätten att integrera djuren i odlingen och om framtidsplanerna för trädgården. Hon berättade om möjligheter och hinder, framgångar och bakslag och de många nya insikter och kunskaper det genererat.

Religionens och vetenskapen sätt att se på människans roll i naturen, till skillnad från permakulturens.

Permakultur kan förklaras och benämnas på många olika sätt, men ett är ”Hållbara system och beteenden med naturen som förebild”. Riquette berättade om permakulturens övergripande principer med omsorg om jorden, omsorg om människan och rättvis fördelning och om olika permakulturisters synsätt och idéer, där både hand (praktiskt experimenterande), hjärta (älska platsen och människorna där du bor) och huvud (använda principer och tekniker) fanns representerat. Principer kan vara att sluta kretslopp och inte skapa avfall, att skapa gynnsamma kopplingar mellan allt i ett system (tex i en trädgård), att ta tillvara och fördröja energiflöden (tex sol, vind, vatten, näring…) och att skapa små och långsamma lösningar istället för att göra stora och snabba förändringar.

Vi bjöds på god vegetarisk lunch lagad utomhus

Efter lunchen visade Riquette sin stora trädgård. Där fanns resterna av det gamla systemet med stora grönsaksodlingar i samarbete med grisar och får, den nuvarande lite mindre (men fortfarande stora!) odlingen, den spirade starten på ett nytt system med alléodling av träd, samarbete med höns och stort fokus på att bli självförsörjande på växtnäring utan djur genom att bland annat odla mycket kolrika växtslag, samt den helt nya köksträdgården uppe vid huset.

Grönsaksodlingen med en nysatt trädallé enligt NAP-principer: Var tredje träd är äpple, var tredje päron eller plommon och var tredje är kvävefixande såsom robinia, havtorn eller sibirisk ärtbuske.

Riquette har verkligen levt i permakulturens anda och det har visat sig vara en krävande och svår, men rolig, process som utvecklats och förändrats över tid. Några av hennes lärdomar är att ha konkreta mål, vara flexibel och villig till förändring, låta det ta tid och ta naturen till hjälp. Tack Riquette för att vi fick ta del av din kunskap och din livsresa i Lidhem!

Nästa, fristående tillfälle, är 4 juni i Mariannelund. Då håller Riquette workshop i att skapa en design för mångfald i en helt vanlig villaträdgård. Se separat inlägg för anmälan. Hoppas vi ses där!

Trädgårdsdag utanför Mariannelund

Välkommen till Madeleine Fungbrant på plant- och fröbytardag. Det går även bra att sälja/byta andra odlingsrelaterade saker tex böcker, tidningar, krukor eller spadar som man inte använder längre. Du sätter själv pris på det du vill sälja eller om du vill byta mot något annat.

Det finns möjlighet att se trädgården och tunnelväxthuset, Mariannelunds bibliotek visar odlingsböcker och det kommer finnas fika till försäljning. Ta med dina överblivna plantor, fröer och trädgårdsgrejer och kom! Ta gärna med ett eget bord eller liknande om du har med mycket att sälja.

Tid: 22 maj kl 14-16.30

Adress: Högagård 4 59897 Mariannelund 

Anmäl helst ditt deltagande via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 20/5.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Blommor, grönsaker och välbefinnande

Lördagen 7 maj hälsade Linda Ogebrink 13 nyfikna deltagare välkommen till sin odling utanför Vimmerby. Intresset var stort och platserna snabbt fyllda, men tyvärr blev inte gruppen fulltalig när det väl var dags, pga sjukdom.

Linda odlar snittblommor och grönsaker, både för egen del och till försäljning. Men det viktigaste syftet med trädgården är att må bra – när ogräset känns stressande och motgångarna hopar sig tar hon ett steg tillbaka för att påminna som om varför hon gör det här och kan välja att ha en annan inställning. Det växer fint i trädgården även om det finns en del ogräs och rådjuren tuggat i sig olika plantor. Att få vara ute bland växterna och pyssla i jorden är den viktigaste ”skörden”!

Linda har skapat och utökat sin odling under 3 år. Hon bygger sina odlingsbäddar av olika organiska material som ensilage, löv och hästgödsel, med gångar av markduk och flis emellan. Runt den senaste odlingen finns ett rejält staket för att hålla hungriga djur utanför. En av bäddarna fungerar som en kompostlimpa för ogräsrenset och där ska det växa pumpa. I de flesta övriga bäddar växer det snittblommor från lökar och knölar. Linda beställer hem i storpack och säljer sedan en del för att finansiera odlingen. Det finns bland annat tulpaner, dahlior och pioner – och en hel åker som det ska växa solrosor på! (OBS! Missa inte solrosutmaningen!)

Linda tipsar om att kontinuerligt mata jorden med sådant som maskarna tycker om, gärna blandat material med olika ”färg”, som grönt ensilage, gula löv och brunt hästbajs, samt matrester och kaffesump. Odla i första hand det du verkligen tycker om och som inte går att köpa i affären. Ett annat tips är praktisk andelsodling: Tidigare år har Linda haft en kombinerad andelsodling och kurs där varje deltagare fått en egen odlingsbädd att odla i, med stöd av Linda. Det är ett trevligt sätt att skapa gemenskap i odlingen och sprida kunskap, samtidigt som det produceras mat.

Kungsängsliljan blommade så fint vid besöket

Tack Linda för ett inspirerande besök med många fina samtal mellan deltagarna!

Solrosutmaningen!

Odlingsakademien vill utmana alla att odla ordentligt mycket solrosor i år!

Solrosor är stora, vackra och finns i många olika storlekar och former. Solrosen är en blomma man blir glad av. Den är dessutom symbol för Ukraina.

Genom att odla solrosor i år ställer vi oss bakom Ukrainas rätt att få existera som fritt land, fritt från krig, våld och förnedring.

Före invasionen var Ukraina världens största exportör av solrosprodukter (solroskärnor, solrosolja och pressrester till foder). Inte undra på att solrosen är landets symbol.

Vill du ställa dig bakom Odlingsakademiens solroskampanj? Ta bilder på din solrosodling från frö till färdig blomma och posta på:

#solrosutmaningen #solrosorförmångfald #solrosorförukraina #odlingsakademien

I våra trädgårdar kan solrosorna fylla många viktiga funktioner, förutom att glädja ögat – viktiga ekosystemtjänster!

Blommorna har värdefull nektar och pollen som kan ge näring till vilda bin och andra insekter som vi gärna vill gynna i våra trädgårdar.

På hösten erbjuder blomfröerna mat till fåglar. Eller så skördar vi fröerna själva och äter som snacks. Eller varför inte producera eget hönsfoder?

Solros är en storvuxen växt som binder mycket koldioxid ur atmosfären när den växer under sommaren. Det innebär en massa värdefullt organiskt material som kan bli jordförbättringsmedel till nästa års odlingar, oavsett om det går via en traditionell trädgårdskompost eller om du bygger kompostlimpor som du odlar i medan komposteringen pågår. Ju högre mullhalt vi kan få i våra jordar, desto friskare mikroliv i jorden och desto bördigare är jorden för våra plantor.

Jag (Hillevi) har prövade ett år för många år sedan att göra en ”häck” av solrosor som avgränsning mot vägen. Det såg trevligt ut. Vi använde då sorten Giganteus som kan bli upp till fyra meter hög. Det var roligt, vi hade byns absolut största solrosor.

I år tänkte jag sätta solrosor mellan pumpaplantorna. Solrosorna växer ju uppåt och pumporna åt sidan, så de bör kunna samsas bra om utrymmet. På så sätt ökar jag inbindningen av kol på en given yta. Fotosyntesen ökar och  därmed sockerleveransen till markmikroorganismerna, dvs jordens långsiktiga bördighet.

Det allra enklaste sättet att få massor med solrosplantor helt gratis är att tömma ut resten av vinterns fågelfrö i en låda jord redan idag!

Vill du odla till frukostmüslin ska sorten väljas med omsorg. Fröerna behöver vara stora, många och lättskalade. På den svenska frömarknaden finns inga sorter som marknadsförs specifikt för den här användningen. Man får pröva sig fram och ställa frågan till fröfirmorna.

Vill du odla till hönsfoder verkar sorten Peredovik vara väldigt intressant eftersom utvecklingstiden är kort och fröerna är ovanligt fettrika. Solrosfrö kan enligt information på Kinnekullefrös hemsida utgöra ca 5-10 % av hönsfodret och innehåller essentiella aminosyror som saknas i exempelvis ärtor, så det är ett fint komplement.

Ytterligare en sak man bör veta om solrosor är att de är duktiga på att suga upp tungmetaller och andra gifter ur jorden. Solrosor används därför för att sanera förgiftad mark. Tungmetallerna lagras då i växten som sedan omhändertas som miljöfarligt avfall. Därför bör du tänka dig för var du odlar solrosor till mat oavsett om det är du eller fåglarna som ska äta. Välj bort platser som du misstänker kan vara förorenade, t ex där det stått telefonstolpar eller legat järnvägsslipers. Men i helt vanlig trädgårdsjord går det alldeles utmärkt. De solroskärnor vi köper i affären däremot, är ofta odlade i gamla utvittrade jordar i varmare länder som inte haft den välgörande istiden som förnyat jordarna i vårt land. Det innebär att där finns risk för naturlig förekomst av olika tungmetaller helt oavsett odlingsmetod  De importerade solroskärnorna ska alltså konsumeras med måtta.

Fröbytardag hos Odlareträffen Kristdala

Här kommer en rapport från en av Odlingsakademiens deltagare, Marianne Käfer, som sedan förra projektet startat en odlargrupp i Kristdala:

För ett tag sedan hade vi vår fröbytarträff med Odlareträffen Kristdala, som hade fått skjutas upp pga covid-restriktionerna. Vi blev 9 deltagare och kunde också välkomna några nya.

Det blev ett livlig fröbyte och massor med fröer fick byta ägare, oavsett om de nu var egenodlade eller sådana från köpta fröpåsar, som innehöll allt för mycket för en enkel odlare.

Under fika blev det en del diskussioner över fröindustrins utbud & agerande, föreningen Sesam, hur man odlar fröer själv eller olika egenskaper av just inbytta grönsaker, örter eller blommor.

Även Ukraina-kriget och dess följder för livsmedelsförsörjningen diskuterades. En av våra slutsatser blev, att vi som odlare ska odlar så mycket vi kan, för att säkerställa minst en del av vår egen livsmedelsförsörjning, eftersom man kan inte förutse hur läget kommer att utveckla sig. Varje frö som inte sås nu på våren kan inte ger någon skörd på hösten!

Vi bytte även en en del tomat-fröer från en ukrainsk frö-företag, som sorglig nog fick stänger ner pga kriget.

En annan aspekt med våra odlingar är att de är hållbara, eftersom de är inte så beroende av fossil energi och därmed mycket miljö- och klimatvänligare än konventionella lantbruket – ofta ger sådana småskaliga odlingar också en mycket större avkastning.

Ett annat tema var att vi nu, efter bortfallen av restriktionerna, kan öppna upp för nya deltagare och ska har vår traditionella växtbytardag i maj öppen för alla.

Som avslutning blev den en liten genomgång vad man kan använda för att förodla sina fröer i tex mjölkpaket, konserv- eller glasburkar, frukt- och grönsaksförpackningar mm eller hur man gör krukor av tidningspapper.

Efter träffen var det många nöjda odlare som drog hem med nya fröer i bagaget och kanske funderande över, om de skulle har en trädgårdsvisning för gruppen under sommaren.

Marianne Käfer

Utbildningsserie i Permakulturdesign

Odlingsakademien erbjuder en serie med utbildningar inom Permakulturdesign under 2022. Lärare är Riquette Verschoor de Louw från Lidhem utanför Vimmerby. Anmäl dig till ett eller flera tillfällen. Sista anmälningsdag för första tillfället är 7 maj.

Riquette:

Jag är självlärd trädgårdsmästare som 2019 hade möjlighet att delta i Odlingsakademiens kurs i Vimmerby och har sedan dess fortsatt med kursen Odling som livsstil med Hillevi Helmfrid och en Active Hope Workshop. Sedan 2021 är jag Certifierad PermakulturDesigner (PDC).

Jag bor och jobbar på en liten gård utanför Vimmerby och har nyligen köpt ett hus med villaträdgård i Mariannelund. På gården har jag redan designat och realiserat olika projekt med fokus på systemtänkandet och odlat grönsaker på upp till 600 kvm i samarbete med olika djur. I Mariannelund börjar jag mina odlingar på nytt, med annat fokus – mångfald på en liten yta.

UTBILDNINGARNA:

Del 1: Permakultur på landet – föreläsning & trädgårdsvisning 14 maj

’Det är trädgården som gör trädgårdsmästaren’ är ett citat av Allan Chadwick – en engelsk trädgårdsmästare – som har stor överensstämmelse med hur jag upplever min egen odlings- och omställningsresa.

Denna dag berättar jag om hur jag under 8 år har kommit fram till min nuvarande trädgårdsdesign, en design med permakulturprinciperna i bakhuvudet.

Jag berättar om permakultur utifrån min egen trädgård och hållbarhetsresa. Vi avslutar dagen med en trädgårdsvisning, var vi kan se spår av ett tidigare samarbete med får och gris och se första påbörjan av en helt ny design.

Tid: 14 maj kl 10-15

Plats: Lidhem 178 Vimmerby

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 7 maj. Begränsat antal platser. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras.

 

Del 2: Från gräsmatta till naturträdgård – workshop 4 juni

Den här dagen tar vi oss an en vanlig villaträdgård och ser hur vi med små steg kan börja förvandla gräsmattan till en naturträdgård utan att gräva om hela trädgården på en gång.

Vi observerar växtlighet och insekter i trädgården, vi tittar, lyssnar och kanske installerar insektsfällor, tar jordprover och gräver ner tvättlappar. Vi designar genom att placera en damm, ett växthus, en kompost, köksträdgård, skogsträdgård, sittgrupper o.dyl. på bästa plats. Det gör vi såklart på planritningen. Senare under säsongen kan vi kanske börja med några riktiga projekt.

Hela tiden ska vi ha permakulturprinciperna i bakhuvudet. Ingen förkunskap behövs, jag förklarar kort vad permakultur betyder. Det blir kul att designa tillsammans!

Tid: 4 juni kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 28 maj. Begränsat antal platser, de som anmäler sig till del 2 och 3 samtidigt har företräde. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

 

Del 3: Workshop & follow up 10 september

Arbetet med att förvandla en vanlig villaträdgård till en naturträdgård fortsätter. Vi kommer börja gräva en damm, bygga hugelbäddar eller anlägga en skogsträdgårdshörna. Vi kan gräva upp tvättlapparna vi grävde ner i juni för att se om det finns mikroliv i min jord och kolla om det finns fler insekter på platser där jag har slutat klippa gräset.

Innehållet av dagen beror på den design och den etableringsstrategi vi har kommit fram till i juni och ytterligare observationer under sommaren. Dagen blir en blandning av praktik och teori. Jag redovisar hur jag (med hjälp av gruppen) har kommit fram till designen och teorin bakom olika designelement jag har valt, för att sedan börja realisera några element.

Alla som vill kan delta, även om man inte har deltagit i workshoppen från gräsmatta till naturträdgård.

Tid: 10 september kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 3 september. Begränsat antal platser. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.