Akvaponik och biokol

Söndagen den 25 september besökte 12 deltagare Ödevata gårdshotell utanför Emmaboda. Gården har en spännande historia som arbetshem under 1920-talet, flyktingförläggning under Andra världskriget och sedan som öppen kriminalvårdsanstalt. Nu drivs den privat med hållbarhet och omställning i fokus, vilket tydligt återspeglas i återbrukshuset med sedumtak, den påbörjade skogsträdgården, det 3 år gamla växthuset ”Framtidens orangeri” med fiskodling och bananträd och inte minst de hängivna ägarna Malin och Magnus som generöst delar med sig av sin kunskap kring bland annat akvaponik och biokol.

Malin berättar om kretsloppet i växthuset

Det stora växthuset rymmer två olika system där vattnet cirkulerar runt från fisktankar till odlingsbäddar med tomater, bananträd mm och sedan tillbaka. Växterna tar hand om näringen och vattnet renas när det rinner igenom odlingsbäddarna. Systemet i sig är enkelt, även om det syns att det ligger mycket kunskap bakom konstruktionen. Växterna växer inte i jord, utan i det ena systemet är de planterade i en grusbädd, i det andra direkt i biokol. Systemet med grus behöver ibland rengöras från slam, vilket inte behövs i systemet med biokol. En biokolsbit är porös så dess yta motsvarar en fotbollsplan för mikroorganismerna att bo på, medan det kompakta gruset bara har sin yttre yta till förfogande. Biokol kan användas på många olika sätt men när det är vatten inblandat, som i akvaponik, behövs stora bitar så det inte sätter igen eller blir för blött. Biokol i större bitar finns att köpa på Spetsamåla gård.

Fisken som odlas är Tilapia. Malin tipsar om att det är en bra självhushållningsfisk om man har ett kallväxthus. Då kan man köpa yngel på våren och föda upp i ett akvaponiksystem under sommaren för att sedan äta upp på hösten. Hon kallar den ”hushållsgris” då den kan leva på matrester. På Ödevata odlar man eget yngel och kan hålla igång odlingen året runt då växthuset värms med egen fjärrvärme. För att få servera fiskarna till sina gäster får de köpt fiskfoder.

Ett år gamla bananträd.

Växthuset är fullt av exotiska växter, många köpta på Jeppa S trädgård i Osby. Bananträden växer fort, på bara ett år når de upp i taket!

I växthuset finns även exempel på hur man kan göra sin egen variant av akvaponikodling hemma i köket. Förutom någon sorts akvarium med fiskar och genomsläppliga lådor med växter behövs en liten pump för att syresätta vattnet . När man börjar odla i biokol kan det vara bra att veta att tar det ett tag innan biokolen koloniseras av mikroorganismer och ”kommer igång”.

Magnus visar en av gårdens grillar, där det både lagas mat och tillverkas biokol.

Biokol kan tillverkas av ved, vass, flis, kottar, halm, trädgårdsris…. Det viktiga är hur det brinner och släcks, så det blir kol istället för aska. Biokolen är som ett hotell för mikroorganismer med alla sina små håligheter, det håller fukt och binder näring. På Ödevata används biokolen som strö och fodertillskott hos hönsen och för att binda näring i komposten. Sedan läggs den laddade biokolen i jorden som jordförbättrare. Biokol har en mängd användningsområden, som rening i avloppssystem, förhindra näringsläckage i jordbruket, förbättra jorden och ge en bättre livsmiljö för olika växter. Läs mer på biokol.org. Vid vanlig eldning släpps det ut koldioxid, medan det vid biokolstillverkning binds koldioxid som man sedan kan lagra i jorden i tusentalsår. Mer om biokol och hur man tillverkar det.

Kontiki, trädgårdsmila, gjord av cortenstål. Det finns inget syretillförsel i botten, utan det brinner när rökgaserna stiger uppåt och möter syret, medan materialet i botten förkolnas. Milan släcks genom att fylla på vatten underifrån. Magnus själv brinner för att sprida kunskaper och färdigheter i att tillverka och använda biokol.

På Ödevata tillverkas biokol på flera olika sätt – genom biokolsgrillar, trädgårdsmilor som även hyrs ut till verksamheter som vill skapa biokol, en ombyggd flispanna och en biokolsugn.

Missa inte länkarna ovan för att läsa mer om biokol. Det är en helt fantastiskt produkt, som även går att tillverka småskaligt hemma, av tex trädgårdsavfall. Här finns fler länkar: Skanska satsar på biokol. The secret of El Dorado. Biokolsprodukter. Lämna gärna fler tips i kommentarsfältet!

Tack för ett inspirerande och lärorikt studiebesök Malin och Magnus!

Permakultur i villaträdgård

Lördagen den 10 september var det dags för den tredje workshopen i permakultur med Riquette Verschoor de Louw. Några av deltagarna deltog för första gången, några hade varit med på en eller båda tidigare tillfällena. Vi började dagen med att gräva upp bomullslapparna vi grävde ner på två ställen i trädgården vid förra träffen i juni. Den ena var nästan helt intakt medan den andra hade börjat brytas ned, vilket visar var det finns mest liv i jorden.

Riquette berättade om tävlingen Gotlands fulaste gräsmatta som genomfördes i somras som en kampanj för att spara vatten och där priset var en trädgårdskonsultation. Frågan var vad deltagarna skulle ha tipsat om ifall det var de som var trädgårdsexperten? Det blev en givande diskussion om klimatförändringar, solidaritet kring vatten och hur naturen påverkas av hetta och torka. Om hur växter, samtidigt som de kräver vatten för att växa, också håller kvar vatten, sänker temperaturen vid markytan och skapar skugga. I ett naturligt system finns det växter på olika höjd, anpassade efter den miljö de växer, som skapar ett kretslopp för vatten och organiskt material och ger livsutrymme för tex insekter och marklevande organismer.

Nästa moment var att följa upp hur Riquettes plan över sin nya trädgård utvecklats och förändrats under sommaren, efter input från deltagarna vid förra träffen, nya observationer och omvärderade prioriteringar. Hon hade skapat en design med skogsträdgårdskanter, häckar och alléer, fruktskog med olika sorters lökar, odlingsyta för grönsaker och blommor, sittplatser och blickfång. Trädgården ska delas in i rum med olika färgteman, anpassade efter olika tider på året och med fokus på tex doft, synintryck eller smak. Skogsträdgårdskanterna ska bestå av träd och buskar i olika nivåer, med örtskikt och marktäckare av blommor och ätbara växter under, i olika gillen med växter som trivs ihop och hjälper varandra. Närmast komposten ska det växa hassel som kan fånga upp näringsläckage och nära hasseln ska det växa fläder som trivs i hasseln sällskap. Mellan fruktträden ska det växa havtorn som genom att vara kvävefixerande skapar näring.

Många plantor väntar på att placeras ut. Genom att dela plantor, ta sticklingar och ta tillvara det som spridit sig själv har Riquette en god grund för sin trädgård.

Efter en god vegetarisk lunch var det dags för praktiskt trädgårdsarbete med att förbereda odlingsytor med olika sorters gröngödsling och plantera fruktträd ihop med rabarber. Flera deltagare uttryckte intresse för att få följa hur trädgården utvecklas över tid. Tack Riquette för en intressant workshop!

Besök en akvaponik-odling!

Följ med Odlingsakademien till Malin och Magnus Axelsson, som driver Ödvata Gårdshotell och Fiskecamp utanför Emmaboda. Förutom en hållbar boende- och aktivitetsanläggning har paret byggt Framtidens orangeri – ett stort glashus med akvaponikodling! 

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar fisk- och växtodling. Här används biokol som filtersystem till fiskodlingen och växterna odlas direkt i det näringsrika biokolet. Här växer både passionsfrukt och bananer!

När: Söndagen den 25 september kl. 11-13
Var: Ödevata Gårdshotell, Ödevata 104, Emmaboda (cirka 2 timmars bilresa från Nässjö, Eksjö, Hultsfred och Kristdala)
Hur: Malin tar emot på gården, serverar fika och berättar om personerna och historien bakom Ödevata. Därefter visning av växthus, odlingar och biokolsanläggning samt tid för frågor.
Kostnad: 80 kr för fika

Anmälan senast 18 september via mail till odlingsakademien@alhembygd.se. Uppge boendeort och mobiltelefonnummer vid anmälan. Begränsat antal platser! Deltagare från leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd prioriteras i första hand, övriga är välkomna i mån av plats.

Eftersom vi reser från olika delar av området åker vi i egna bilar och möts i Ödevata strax innan kl. 11.
Meddela vid anmälan om du kan tänka dig att samåka, i så fall skickar vi ut dina kontaktuppgifter till övriga anmälda!

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Bin och människor

Honungsbin och människor har en gemensam historia på sisådär 6000 år, men bisamhället är fortfarande lite av ett mysterium för oss. Vilka lärdomar kan vi människor få av binas sätt att leva, och hur samverkar olika sorters bin med våra trädgårdar och odlingar?

Lars Johansson, biodlare sedan 15 år och ägare till Skogens honung, berättar om bisamhället som organism, rollen som pollinerare, biodling, sorthonung – och inte minst om hur allt det där hänger ihop med oss människor.

Välkommen på föreläsning i Lundstorps Hembygdsgård utanför Eksjö onsdagen 26 oktober kl 18.30. Fika med honungstema finns att köpa från kl 18.00 för 50:-. Anmälan senast 19 oktober via mail till odlingsakademien@alhembygd.se

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Utbildningsserie i Permakulturdesign

Odlingsakademien erbjuder en serie med utbildningar inom Permakulturdesign under 2022. Lärare är Riquette Verschoor de Louw från Lidhem utanför Vimmerby. Varje kurstillfälle är fristående. Sista anmälningsdag till sista tillfället är 3 september.

Riquette:

Jag är självlärd trädgårdsmästare som 2019 hade möjlighet att delta i Odlingsakademiens kurs i Vimmerby och har sedan dess fortsatt med kursen Odling som livsstil med Hillevi Helmfrid och en Active Hope Workshop. Sedan 2021 är jag Certifierad PermakulturDesigner (PDC).

Jag bor och jobbar på en liten gård utanför Vimmerby och har nyligen köpt ett hus med villaträdgård i Mariannelund. På gården har jag redan designat och realiserat olika projekt med fokus på systemtänkandet och odlat grönsaker på upp till 600 kvm i samarbete med olika djur. I Mariannelund börjar jag mina odlingar på nytt, med annat fokus – mångfald på en liten yta.

UTBILDNINGARNA:

Del 1: Permakultur på landet – föreläsning & trädgårdsvisning genomfördes 14 maj

 Del 2: Från gräsmatta till naturträdgård – workshop genomfördes 4 juni

 Del 3: Workshop & follow up 10 september

Arbetet med att förvandla en vanlig villaträdgård till en naturträdgård fortsätter. Vi kommer börja gräva en damm, bygga hugelbäddar eller anlägga en skogsträdgårdshörna. Vi kan gräva upp tvättlapparna vi grävde ner i juni för att se om det finns mikroliv i min jord och kolla om det finns fler insekter på platser där jag har slutat klippa gräset.

Innehållet av dagen beror på den design och den etableringsstrategi vi har kommit fram till i juni och ytterligare observationer under sommaren. Dagen blir en blandning av praktik och teori. Jag redovisar hur jag (med hjälp av gruppen) har kommit fram till designen och teorin bakom olika designelement jag har valt, för att sedan börja realisera några element.

Alla som vill kan delta, även om man inte har deltagit i workshoppen från gräsmatta till naturträdgård.

Tid: 10 september kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 3 september. Begränsat antal platser. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Besök en akvaponik-odling!

Följ med Odlingsakademien till Malin och Magnus Axelsson, som driver Ödvata Gårdshotell och Fiskecamp utanför Emmaboda. Förutom en hållbar boende- och aktivitetsanläggning har paret byggt Framtidens orangeri – ett stort glashus med akvaponikodling! 

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar fisk- och växtodling. Här används biokol som filtersystem till fiskodlingen och växterna odlas direkt i det näringsrika biokolet. Här växer både passionsfrukt och bananer!

När: Söndagen den 25 september kl. 11-13
Var: Ödevata Gårdshotell, Ödevata 104, Emmaboda (cirka 2 timmars bilresa från Nässjö, Eksjö, Hultsfred och Kristdala)
Hur: Malin tar emot på gården, serverar fika och berättar om personerna och historien bakom Ödevata. Därefter visning av växthus, odlingar och biokolsanläggning samt tid för frågor.
Kostnad: 80 kr för fika

Anmälan senast 18 september via mail till odlingsakademien@alhembygd.se. Uppge boendeort och mobiltelefonnummer vid anmälan. Begränsat antal platser! Deltagare från leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd prioriteras i första hand, övriga är välkomna i mån av plats.

Eftersom vi reser från olika delar av området åker vi i egna bilar och möts i Ödevata strax innan kl. 11.
Meddela vid anmälan om du kan tänka dig att samåka, i så fall skickar vi ut dina kontaktuppgifter till övriga anmälda!

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Mariannelunds nyttoträdgård

När Ola Johansson tog över sitt barndomshem vid Herrgårdsallén i Mariannelund bestod trädgården av 3000 kvadratmeter gräsmatta och en stor vildäng. Tomten har successivt förvandlats till en växande skogsträdgård som i dag producerar stora mängder mat, inte minst genom noga utvalda bärbuskar och fruktträd. Här tipsar Ola om sina favoriter.

Till Odlingsakademiens trädgårdsvisning den 20 augusti kom närmare 30 personer, från Jönköping i väster till Västervik i öster. De flesta besökte Ola för första gången och fascinerades av den stora mångfald, kunskap och generositet de möttes av.
– Jag har odlat 45 olika sorters blåbärstry, och kommit fram till att de enda som man behöver satsa på är den ryska sorten Vostorg och de kanadensiska sorterna vars namn börjar på Boreal, berättade Ola, som gärna delar med sig av sina erfarenheter av att odla i zon 5.

När det gäller bärhäggmispel föredrar han sorten Martin, bland havtornssorterna rekommenderar han Svenne och Lotta (som går att plocka med lingonplockare) och för den som ska välja körsbärsplommon tipsar han om att Padorok St.Petersburg den godaste och mest gynnsamma sorten.
– Den smakar nästan som aprikos!

Längs söderväggen bakom uthuset har Ola av en enda björnbärsplanta av sorten Loch Tay, skapat 30 meter björnbärsodling på tre år. Genom att låta långa grenar ligga på marken, täcka med 10 cm sand, bark och jord, förökar han nya plantor som sedan kan flyttas till önskad plats. 

I trädgården finns också ovanligare sorter av koreansk silverbuske, en snabbväxande buske som får röda bär i oktober.  Den kan planteras i ren sand då den får sin näring från luften. Busken behöver nätas in nertill då den är attraktiv för både rådjur och harar, som sedan sköter den övre beskärningen.

För att skydda nyplanterade träd från sorkar och möss är Olas bästa råd att plantera vitlök 10-20 centimeter djupt runt trädet. Doften skrämmer bort skadedjuren i marken – och dessutom får du en perenn vitlöksodling runt trädet.

Inför höstarbetet tipsade Ola bland annat om att:
Så strandkål, för skörd nästa vår.
Sätta luftlök, som i princip förökar sig själva och gör dig självförsörjande på salladslök.
Så körvelrova, för skörd nästa år, smakar som färskpotatis.
Plantera de små lökarna på vitlöksblomman för skörd både nästa och kommande år.

Tack Ola för att du visade din inspirerande trädgård!

Utbildningsserie i Permakulturdesign

Odlingsakademien erbjuder en serie med utbildningar inom Permakulturdesign under 2022. Lärare är Riquette Verschoor de Louw från Lidhem utanför Vimmerby. Varje kurstillfälle är fristående. Sista anmälningsdag till sista tillfället är 3 september.

Riquette:

Jag är självlärd trädgårdsmästare som 2019 hade möjlighet att delta i Odlingsakademiens kurs i Vimmerby och har sedan dess fortsatt med kursen Odling som livsstil med Hillevi Helmfrid och en Active Hope Workshop. Sedan 2021 är jag Certifierad PermakulturDesigner (PDC).

Jag bor och jobbar på en liten gård utanför Vimmerby och har nyligen köpt ett hus med villaträdgård i Mariannelund. På gården har jag redan designat och realiserat olika projekt med fokus på systemtänkandet och odlat grönsaker på upp till 600 kvm i samarbete med olika djur. I Mariannelund börjar jag mina odlingar på nytt, med annat fokus – mångfald på en liten yta.

UTBILDNINGARNA:

Del 1: Permakultur på landet – föreläsning & trädgårdsvisning genomfördes 14 maj

 Del 2: Från gräsmatta till naturträdgård – workshop genomfördes 4 juni

 Del 3: Workshop & follow up 10 september

Arbetet med att förvandla en vanlig villaträdgård till en naturträdgård fortsätter. Vi kommer börja gräva en damm, bygga hugelbäddar eller anlägga en skogsträdgårdshörna. Vi kan gräva upp tvättlapparna vi grävde ner i juni för att se om det finns mikroliv i min jord och kolla om det finns fler insekter på platser där jag har slutat klippa gräset.

Innehållet av dagen beror på den design och den etableringsstrategi vi har kommit fram till i juni och ytterligare observationer under sommaren. Dagen blir en blandning av praktik och teori. Jag redovisar hur jag (med hjälp av gruppen) har kommit fram till designen och teorin bakom olika designelement jag har valt, för att sedan börja realisera några element.

Alla som vill kan delta, även om man inte har deltagit i workshoppen från gräsmatta till naturträdgård.

Tid: 10 september kl 10 – 15

Plats: Parkgatan 13 Mariannelund

Anmälan: Anmälan sker via mail till odlingsakademien@alhembygd.se senast 3 september. Begränsat antal platser. Boende inom Astrid Lindgrens Hembygds område prioriteras i första hand.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Besök Mariannelunds nyttoträdgård

Välkommen på trädgårdsvisning hos Ola Johansson – odlare, vegetarisk kock och tidigare kursledare i Odlingsakademien – odling som livsstil. Inspireras av en trädgård där gräsmattan successivt fått ge vika för att nu fyllas av en mängd olika sorters perenna och anuella grönsaker, frukt och bär, och ta del av Olas mångåriga kunskap och erfarenhet. Olas fru Kwan odlar även många sorters blommor, som pelargoner och palettblad av vilka det kommer finnas sticklingar och plantor till salu.

Medtag egen fikakorg om du vill fika efter visningen.

När? Lördagen 20 augusti kl 14.00

Var? Prästgårdsallén 4, Mariannelund

Anmälan: senast 16 augusti via mail till odlingsakademien@alhembygd.se.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.

Besök Mariannelunds nyttoträdgård

Välkommen på trädgårdsvisning hos Ola Johansson – odlare, vegetarisk kock och tidigare kursledare i Odlingsakademien – odling som livsstil. Inspireras av en trädgård där gräsmattan successivt fått ge vika för att nu fyllas av en mängd olika sorters perenna och anuella grönsaker, frukt och bär, och ta del av Olas mångåriga kunskap och erfarenhet. Olas fru Kwan odlar även många sorters blommor, som pelargoner och palettblad av vilka det kommer finnas sticklingar och plantor till salu.

Medtag egen fikakorg om du vill fika efter visningen.

När? Lördagen 20 augusti kl 14.00

Var? Prästgårdsallén 4, Mariannelund

Anmälan: senast 16 augusti via mail till odlingsakademien@alhembygd.se.

Anmälan innebär godkännande att vi får dela dina kontaktuppgifter via mail till övriga anmälda, samt att använda eventuella bilder som tas under evenemanget i våra sociala kanaler. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på https://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/. Meddela oss om du inte godkänner detta.